10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Elritsa

Phoxinus phoxinus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: Åarnas unga laxar och öringar
  • Storlek: 4–7 cm, sällan 10 cm eller mer.
  • Utseende: Elritsans kopp är spolformig, låg och relativt bred, i tvärsnitt är den brett oval. Sidolinjen sträcker sig till kroppens mitt. Nosen är trubbig och käkarna lika långa. Den korta stjärtfenan har bara 8-9 fenstrålar. Elritsan påminner inte särskilt mycket om andra karpfiskar, men på grund av färgen kan man förväxla den med unga flodlevande laxar eller öringar. I motsats till laxfiskarna saknar elritsan dock fettfena.
  • Färg: Ryggen är i regel mörkbrun eller grönskiftande. På de ljusare sidorna finns 12-15 mörka ränder eller fläckar, som kan påminna om de höga, ovala fläckarna hos unga laxar eller öringar. Elritsan saknar dock dessa arters röda prickar. Högre upp på sidan, ovanför den korta sidolinjen, löper en gul sidolinjeliknande rand.
  • Lek: Leker i stim på sandbottnar i juni eller början av juli. Vid kusterna kan den ta sig upp i bäckar för att leka.
  • Föda: Små bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Elritsa förekommer i insjöar i hela landet. Till skillnad från andra karpfiskar lever den också i vatten som har sitt utlopp i Ishavet, samt i fjällsjöar och –bäckar så högt som 500 meter ovan havsytan. Elritsan föredrar klara men inte särskilt sura vatten. Övergödning tål den dåligt, vilket betyder att den inte påträffas i alla sjöar. Förutom i sjöarna förekommer elritsa i åar, bäckar och vid alla våra havskuster, trots att övergödningen minskat dess antal längs kusterna. På sommaren rör sig elritsan i små stim också på mycket grunt vatten med sten- och grusbotten. På vintern söker den sig ned till större djup.

På grund av dess lilla storlek är det sällan man lyckas fånga en elritsa, men det är lätt att få syn på den i strandvattnet eftersom den är orädd och nyfiken, och den kan nypa en i benet eller rent av lära sig äta ur handen.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page