10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Fjällröding

Salvelinus alpinus

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Liknande arter: bäckröding, kanadaröding
  • Storlek: Normalt 30–75 cm, 0,3–1,5 kg, men större individer påträffas regelbundet. Det förekommer också stammar med mindre individer på 10-20 cm.
  • Utseende: Liksom andra laxfiskar finns fjällrödingen i väldigt många varianter. Hos oss har man traditionellt gjort skillnad på den snabbväxande, större fjällrödingen och en mer småvuxen variant. I den stora munnen finns många tänder, och den sträcker sig klart bakom ögats bakre kant. Fjällen är mycket små och längs sidolinjen finns 123-152 fjäll.
  • Färg: Det är lätt att skilja mellan fjällrödingen och laxen eller öringen på basis av färgen. Fjällrödingens färg varierar emellertid beroende på vattnet den lever i. Ryggen är mörk och även sidorna är rätt mörkt bruna eller gröna, men man kan också se fjällrödingar med ljusa sidor. Bukens färg varierar från rödaktig till gulaktig och helt vit. Under lektiden blir buken kraftigt röd, och de små fjällrödingar som lever i Lapplands bäckar och fjällsjöar har alltid röd buk. På sidorna finns en varierande mängd prickar, som är ljusare än bakgrunden. Prickarnas färg varierar från rött till gulaktigt. De mörka fenorna på buken har en vit främre kant, medan ryggfenorna och analfenan är mörka och saknar prickar.
  • Lek: Leker sent på hösten innan sjöarna fryser, på sten- och grusbotten på 3-5 meters djup eller ibland ännu djupare. Den mindre formen kan vandra upp i bäckar för att leka, och leken inträffar då på mycket grunt vatten. Från Ishavet vandrar fjällrödingar till Tana älvs sidofårors kalla vatten för att leka.
  • Föda: Mindra fjällrödingar äter under hela sitt liv plankton samt små bottendjur och insektlarver. De mer snabbväxande fjällrödingarna blir rovfiskar som större, och livnär sig på de öppna vattnens småfiskar, som sik, nors och siklöja.
  • Utbredning och livsmiljö: Fjällrödingen är vår mest arktiska fiskart och den är vanlig i Lapplands fjällsjöar och bäckar. Dessa fjällrödingar är oftast representanter för den mindre varianten, men i Lapplands större sjöar kan också den större formen påträffas. Den större varianten förekommer också i Vuoksens vatten, åtminstone i Saimens Pyhäselkä, Orivesi, Puruvesi, Yövesi och Kuolimo, även om den är mer sällsynt här. I Östersjön förekommer arten inte.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page