10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com

. All rights reserved.

Fyrtömmad skärlånga

Rhinonemus cimbrius

  • Familj: Lakefiskar – Lotidae
  • Liknande arter: lake, spetsstjärtat långebarn, tejstefisk, tånglake
  • Storlek: 20–30 cm.
  • Utseende: Den fyrtömmade skärlångan är en lång bottenfisk. Analöppningen sitter ungefär på kroppens mitt, och den tillplattade stjärten har en kant av fenor som ger den ett ännu plattare intryck. Ryggfenans främre del är kort och låg. Dess första fenstråle är mycket längre än de övriga. Ryggfenans bakre del är mycket lång. Stjärtfenan är tydligt urskiljbar med rundad spets. Bukfenorna sitter framför bröstfenorna, helt nära strupen. Som namnet antyder har arten fyra skäggtömmar: en under underkäken och tre på nosen. Skinnet är slemmigt, och fjällen går inte att urskilja med blotta ögat.
  • Färg: Ryggen är brun, buken silvergrå. På stjärten sitter ibland oregelbundna mörka fläckar. Fenorna är blåskiftande, anal- och stjärtfenans bakre kanter är ofta nästan svarta.
  • Lek: Leker i havsdjupen från februari till augusti. Bottnen kan vara hurdan som helst, eftersom rommen flyter. Arten förökar sig inte på våra havsområden.
  • Föda: Kräftdjur och andra bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Den fyrtömmade skärlångan är en nordatlantisk art som också finns i Östersjöns södra delar. Hos oss påträffas arten ibland. Skärlångan lever på mycket stort djup, upp till 550 meter. Den trivs inte i vatten som är grundare än 20 meter.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page