10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Gös

Sander lucioperca

  • Familj: Abborrfiskar – Percidae
  • Liknande arter: abborre, gärs
  • Storlek: Vanligtvis 40–70 cm, 0,5–2,5 kg, sällan över 10 kg.
  • Utseende: Gösens kropp är strömlinjeformat spolformig, något fylligare hos större exemplar. Nosen är vass. Ögonen är mörka, glasartade och utstående. Den första ryggfenan, som är försedd med fenstrålar, är klart åtskild från den bakre, mjuka. I käkarna sitter vassa tänder. Fenorna är små kamfenor som är mycket tätt fästa i skinnet.
  • Färg: Som yngre grå, eventuellt något grönskiftande. På ryggen har fisken ett mörkare mönster, som kan bestå av vertikala ränder men inte lika tydligt som hos abborren. Äldre och större gösar får en gulaktig färg på sidorna. På rygg- och stjärtfenorna finns ränder bestående av prickar på rad, men bukens fenor är färglösa.
  • Lek: Leken inträffar i regel i maj-juni, men tidpunkten kan variera till och med i samma vatten, och det händer att gösen leker först i juli. Hanen märker ut ett revir på någon lämplig botten, och gräver en grund grop. I gropen måste det finnas grenar eller växtrötter som honans rom kan fastna i.
  • Föda: Redan som ca 10 cm lång är gösen en rovfisk som livnär sig på andra fiskar.
  • Utbredning och livsmiljö: Gösen förekommer i södra och mellersta Finlands insjöar och i vissa fall längre norrut, till exempel i Vieto i Pello och i Raanujärvi. I våra havsområden förekommer gös i Finska viken, Skärgårdshavet och Bottniska viken upp till Nystad. I Bottenviken förekommer gösen sällan, men på Åland har Lumparn en egen gösstam.

Gösen som gärna håller till på öppet vatten jagar på natten och trivs i stora, grumliga sjöar. Dessutom bör ett gott gösvatten ha stora stim av bytesfisk, helst nors, något som är vanligare på öppna vatten.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page