10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com, Lauri Urho

. All rights reserved.

Groplöja

Leucaspius delineatus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: löja
  • Storlek: 4–6 cm, sällan 10 cm eller större.
  • Utseende: Groplöjans kropp är spolformig, låg och slank, men ändå kraftigare än löjan. Munnen är uppåtriktad. Stjärtfenan är rätt kort, med 11-14 fenstrålar. Sidolinjen är mycket kort, och täcker bara 7-10 fjäll räknat från huvudet, eller verkar saknas helt.
  • Färg: Sidorna är silverglänsande med en horisontell mörk rand.
  • Lek: Groplöjan leker i slutet av juni varmt vatten nära stranden, bland vattenväxterna på bara några tiotal centimeters djup.
  • Föda: Plankton samt insekter vid vattenytan.
  • Utbredning och livsmiljö: Groplöjan förekommer som utplanterad i några mindre tjärnar i Kymmenedalen och Nyland. Ursprungligen handlar det om en sydligare art vars norra utbredningsgräns ligger på våra breddgrader. I större vatten skulle den lilla groplöjan troligtvis helt bli uppäten av rovfiskar, men i mindre, näringsrika tjärnar klarar den sig, precis som till exempel dammrudan.

Det verkar som om någon fört in groplöjan från Estland eller Ryssland och planterat ut den i några små dammar i Kotka redan för hundra år sedan. Man lade märke till artens existens först i början av 1990-talet, då man började fylla igen en av dammarna. Tidigare hade man misstagit groplöjorna för små löjor, och likheten är också stor. Den korta stjärtfenan, den mörka horisontella randen på sidan och den korta sidolinjen eller avsaknaden av sådan skiljer ändå arterna åt.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page