10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Harr

Thymallus thymallus

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Något liknande arter: sik, siklöja
  • Storlek: I norra Finland vanligtvis 30–40 cm, i mellersta Finland och längre söderut upp till 40–50 cm och ca 1 kg. Över 60 cm långa och över 2 kg tunga exemplar är ovanliga.
  • Utseende: Harrens spolformiga, strömlinjeformade kropp påminner om sikens. Den ståtliga, åsliknande ryggfenan med 17-24 fenstrålar skiljer den ändå från andra laxfiskar. Harren är också försedd med en fettfena, liksom de övriga fskarna i familjen. Munnen är ganska liten. Harren doftar lätt av timjan, vilket har gett den det latinska namnet, Thymallus.
  • Väritys: Färgen beror på vattnet fisken lever i. I klara vatten är den ljus med grå, silverskimrande sidor, men i vatten med högre humushalt kan sidorna vara bruna, grönaktiga eller violettskiftande. Sidorna och ryggfenan är försedda med otydliga mörka fläckar på rad. Under leksäsongen blir hanens färg ståtligare och ryggfenans prickar blir röda.
  • Lek: Leker oftast i rinnande vatten. De bestånd som leker i Bottenviken och sjöarna söker sig till grunda grusbottnar, och en del av dem vandrar upp längs åarna för att leka. Harren leker på våren, till skillnad från andra laxfiskar.
  • Föda: Bottnens insektlarver och andra bottendjur samt ytinsekter.
  • Utbredning och livsmiljö: Traditionellt har harren kunnat påträffas i lappländska vatten, med undantag för de allra högst belägna fjällsjöarna. Den har också funnits i Vuoksen och Bottenviken. Arten föredrar rinnande vatten och i sjöar och i havet söker den sig till steniga stränder och grund där vattnet rör sig. Numera har harren gjort sig hemmastadd också mellersta och södra Finland, så den kan ställvis påträffas ända ner till Nyland.

Harren är en välsmakande ädelfisk, vars kött är uppskattat. Den är särskilt flugfiskarnas favorit, och eftersom dess lilla mun är anpassad för insekter kan även större exemplar fastna på flugan. Numera kan man ägna sig åt flugfiske efter harr till och med i Kymmene älv och Vanda, där populationen också förökar sig. Däremot hotas harrens ursprungliga utbredningsområden av uppdämning och föroreningar. Harren kräver syrerikt vatten och tål försurning dåligt.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page