10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
Id och Mört Id & färna
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Udenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Id

Leuciscus idus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: asp, färna, mört, sarv, stäm, vimma
  • Storlek: 25–50 cm, 0,5–1,5 kg, sällan över 2 kg, som mest 5 kg.
  • Utseende: Iden är en fyllig karpfisk men har inte särskilt hög kropp. Den ger ett stadigt och jämntjockt intryck. Också stjärtskaftet är stadigt. För att vara en karpfisk växer iden snabbt, och blir ofta större än sina släktingar. Den snarlika färnan växer sig också stor, men idens konvexa panna, analfenans konkava spets och mindre fjäll skiljer den från färnan. De jämförelsevis små fjällen – 53 st. längs sidolinjen – gör det lätt att skilja en liten id från en mört, sarv eller stäm. Hos vimman och den ännu mer snabbväxande aspen är fjällen mindre eller nästan lika stora som idens, men båda arterna har klart längre analfena än den. Idens analfena har under 14 fenstrålar. Vimman och aspen har dessutom längre och vassare huvud än iden.
  • Färg: Som liten har iden silverfärgade sidor och mörk rygg. Ögat är gult. Bukens fenor skiftar i rött. I vuxen ålder blir idens sidor mer guldglänsande.
  • Lek: Leker just efter islossningen på grunt vatten. Iden tar sig gärna till åar eller bäckar för att leka, och deras vandring kan vara en imponerande syn. Också grund och grunda vikar duger för de leken livliga leken som pågår i 3-4 dagar.
  • Föda: Bottendjur, vattenväxter, som större också fisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Id finns i våra insjöar ända till södra Enontekis och norra Sodankylä. Särskilt vanlig är den i större sjöar och stråtar samt i åar och bäckar. Id finns också längs sydkusten och på de sydvästra havsområdena. I Bottniska viken är arten vanligt förekommande vid åmynningarna. Som ung lever den i blandade stim med andra karpfiskar. Då den blivit större vandrar den i små stim längs sina egna hemlighetsfulla rutter, som möjligen är regelbundna. Iden trivs bäst i klara och varma vatten, men klara sig också i andra förhållanden. Ändå verkar den lida av övergödningen, i motsats till många andra karpfiskar. Iden leker helst i rinnande vatten, och har som flera andra fiskarter lidit av uppdämningen av vattendrag.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page