10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

New York State Department of Environmental Conservation, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Lauri Urho

. All rights reserved.

Kanadaröding

Salvelinus namaycush

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Liknande arter: fjällröding, bäckröding
  • Storlek: I Enare träsk vanligtvis 40–80 cm, 0,7–2 kg, de största upp till 7 kg.
  • Utseende: Kanadarödingen är något kantigare än våra övriga rödingar. Särskilt det ”hundaktiga” huvudet skiljer sig från rödingens och bäckrödingens. I Lappland kallas den också ”hurttarautu”, ung. ”hundröding”. Munnen är mycket stor och överkäken sträcker sig långt bakom ögat.
  • Färg: Sidorna är oftast mörkbruna, ibland grönskiftande eller mörkgrå, nästan svarta. Det bästa kännetecknet i fråga om färg är de många, matt gula prickarna och fläckarna på sidorna och på stjärt- och ryggfenan. På ryggen kan fläckarna gå samman till ränder. Färgen påminner till viss grad om gäddans. Vid lektiden kan hanarnas fenor få en brunröd ton, men buken är alltid ljus. Liksom hos andra öringar har artens bröst-, buk- och stjärtfenor en vitaktig främre kant.
  • Lek: Kanadarödingen förökar sig troligtvis inte hos oss, utan alla populationer är utplanterade. I sina amerikanska hemtrakter leker arten i djupa sjöar i september-november.
  • Föda: Mångsidig, men från 25-30 centimeters storlek är kanadarödingen främst en rovfisk som livnär sig på andra fiskar.
  • Utbredning och livsmiljö: Man har försökt plantera ut kanadaröding i många sjöar och havsområden. Numera begränsar sig utplanteringarna i regel till Enare träsk, där populationen är tillräckligt stor för fiske. Kanadarödingen trivs i syrerika, svala och djupa vatten.

Kanadarödingen har förts in från Nordamerika, och man tänkte sig att den skulle lämpa sig som hoitokala?? i våra större sjöar, eftersom den leker i insjöar till skillnad från våra egna laxfiskar som leker i rinnande vatten. Trots att man inte lyckats få arten att föröka sig hos oss har den blivit en bra bytesfisk åtminstone i Enare träsk. Den växer inte särskilt snabbt, men lever länge och kan därför växa sig stor så småningom.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page