10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Karp

Cyprinus carpio

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: ruda, silverruda, sutare
  • Storlek: 35–60 cm, 1–3 kg, som mest 18 kg.
  • Utseende: Karpens kropp är rätt hög och fyllig, dock inte så hög som hos rudans insjöform, som karpen annars påminner om. Karpens kroppsform påminner mer om rudans dammform, men de karpar som fångas i naturliga vatten är alltid mycket större än rudan, som i dammar inte blir längre än 10 cm. Karpen skiljer sig också från rudan och silverrudan genom den långa ryggfenans kantiga form. Hos rudorna är den rundad. Karpens bästa kännetecken är mungipans två par skäggtömmar. De övre skäggtömmarna är små och diskreta, medan de nedre är långa och ståtliga. Sutaren och sandkryparen är också försedda med skäggtömmar, men andra kännetecken gör det lätt att skilja dem från karpen: sutaren har t.ex. kort ryggfena och mycket små fjäll.
    I fråga om fjäll, eller avsaknaden av sådana, förekommer olika varianter av karp. Den vanligaste är fjällkarpen, som har en normal beläggning fjäll. Fjällen är ganska stora, och längs sidolinjen ryms 33-40 fjäll. Spegelkarpen har däremot inte så mycket fjäll, och de som finns har växt sig till stora plattor. Hos radkarpen ligger sådana höga och smala plattor i en regelbunden rad på sidan. Läderkarpen saknar helt fjäll.
  • Färg: Ryggen och fenorna är oftast mycket mörka medan sidorna är koppar- eller guldglänsande.
  • Lek: Leker i regel i vatten som är över 14 grader varmt, och hos oss överlever inte de små karparna sin första vinter. Alla karpar som lever i våra naturliga vatten har planterats ut antingen som årsgamla eller tvååriga, då de väger 100-200 g.
  • Föda: Bottendjur och vegetabilisk föda.
  • Utbredning och livsmiljö: Karpen har planterats ut på många håll i Finland. Bäst klarar den sig i södra Finlands näringsrika sjöar och längs sydkusten, men ibland har den planterats ut med gott resultat också i norr. Karpen är rätt anspråkslös, och kan leva i syrefattiga och sura vatten. Däremot behöver den värme.

Karpen är världens äldsta odlade fisk. Man vet att den odlats redan för över 2000 år sedan i Kina, och romarna spred kunskapen om karpodling i Europa redan under antiken. I och med odlingen i damm har karpen också spridit sig till många naturliga vatten. De karpar som finns hos oss är en urgammal odlad stam, s.k. ädelkarp. Karparna som finns i vårt land är främst utplanterade för att städa upp övergödda vatten, då den växer snabbare än andra karpfiskar som trivs i liknande förhållanden. Den kan som mest växa ett kilo i året, och är dessutom en god matfisk. Det lönar sig att hålla den i källvatten någon dag innan tillagningen.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page