10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com, Lauri Urho

. All rights reserved.

Lerstubb

Pomatoschistus microps

  • Familj: Smörbultar – Gobiidae
  • Något liknande arter: sandstubb, sjustrålig smörbult, svart smörbult
  • Storlek: 4–5, som mest 6–7 cm.
  • Utseende: Liksom de flesta övriga smörbultar har den lilla lerstubben sammanvuxna bukfenor och sex rätt mjuka fenstrålar i den främre ryggfenan. Fjällen är något större än sandstubbens, som annars liknar lerstubben. Längs sidolinjen finns 39-51 fjäll. Ögats diameter är lika lång som avståndet mellan ögat och nosens spets. Den främre och bakre ryggfenan sitter så nära varandra att det inte går att urskilja någon tydlig springa mellan dem.
  • Färg: Basfärgen varierar från grå till sandbrun. Ovanpå basfärgen finns oregelbundna mörka prickar och mönster. På stjärtens rot sitter en hög, ankarformad fläck. Också på bukfenornas rot finns mörka fläckar. Runt lektiden blir hanen mörkare och dess fenor blir grannare.
  • Lek: På sommaren gör hanen ett bo i sandbottnen, under en sandmusslas skal. Andra musselarters skal duger inte. Vid behov kan den vända skalet så att den konvexa sidan hamnar uppåt. Honan fäster sedan rommen i boets tak.
  • Föda: Plankton och små bottendjur, särskilt märlkräftor.
  • Utbredning och livsmiljö: Lerstubben kan påträffas vid kusten mellan Helsingfors och Replot, samt i Ålands vatten. Sitt namn till trots trivs inte lerstubben på lerbottnar, utan håller till på sandbottnar liksom sandstubben. Lerstubben föredrar emellertid något grundare vatten.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page