10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Löja

Alburnus alburnus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: groplöja, siklöja, stäm
  • Koko: 9–15 cm.
  • Utseende: Löjan hör till de slankaste och mest strömlinjeformade karpfiskarna. Endast stämmen har ett något liknande utseende. Arterna kan skiljas från varandra på basis av löjans längre analfena med 17-22 fenstrålar, dess underkäke som är längre än överkäken och dess uppåtriktade mun. Löjan kan också skiljas från den mer sällsynta nykomlingen groplöja på basis av den längre analfenan. Groplöjans analfena har bara 11-14 fenstrålar. Det är kanske möjligt att ta miste på löjan och en siklöja eller kanske en liten sik, men dessa har förstås laxfiskarnas typiska fettfena, i motsats till löjan. Dessutom sitter löjans bukfenor klart framför ryggfenans främre kant. Fjällen är rätt stora och lossnar lätt.
  • Färg: Mycket ljus, och klart silverglänsande på sidorna. Fenorna är nästan färglösa, eller gråaktiga hos större exemplar. Under leken kan de få en orange ton. Löjan har inte en likadan mörk horisontell rand på sidan som groplöjan.
  • Lek: Leker i flera faser från slutet av maj till början av juli. Under den här tiden söker sig löjorna till grunda grusbotten i stora stim. Det verkar då som om strandvattnet skulle koka, och hela löjstimmet hoppar ofta upp i luften. Tärnor och måsar, liksom abborrar och andra rovfiskar, passar på att ta för sig av löjmassorna.
  • Föda: Plankton och ytinsekter.
  • Utbredning och livsmiljö: Löjan är vanlig i insjöar ända upp till Sodankylä. Däremot saknas den i Kitkajoki i Kuusamo. Den är också vanlig vid alla våra havskuster. Löjan lever i stim nära ytan, och trivs i stora sjöar och även i långsamt rinnande åar. Den är inte särskilt krävande i fråga om vattnets kvalitet. Löjan tål övergödning, och kan till och med dra nytta av den. Ändå kräver den mer syre än till exempel mörten, så den klarar sig inte i de allra näringsrikaste sjöarna.

Sommartid är det mycket lätt att få syn på löjan hos oss. Den simmar ofta vid ytan också på dagen, och man kan ofta se hoppande löjor i färd med att fånga insekter eller fly från abborrar.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page