10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com

. All rights reserved.

Majfisk

Alosa alosa

  • Familj: Sillfiskar – Clupeidae
  • Liknande arter: staksill
  • Storlek: 30–60 cm, 0,5–2 kg.
  • Utseende: I våra vatten har bara ett par majfiskar påträffats, och det har då varit frågan om stora exemplar. Därför har de inte gått att förväxla med strömming eller skarpsill. Majfiken är annars en typisk sillfisk. Sidolinjen saknas. Buken är rundare än hos strömmingen och skarpsillen. Gällocket är fårat och på stjärtens bas sitter stora, bladliknande fjäll. Ögat täcks av en blinkhinna. Mest påminner majfisken om staksillen, som oftare påträffats hos oss. Arterna går att skilja från varandra med hjälp av antalet gälräfständer på gälbågen. Majfisken har flera, över 60 och normalt 80-130. Staksillen har i regel under 60.
  • Färg: Ryggen är blågrön, huvudets övre del brun och gällocken kan skifta i guld. Sidorna är i regel silverglänsande, men också de kan ibland vara guldfärgade. Desutom kan kroppen skimra i alla regnbågens färger. Bakom gälbågen sitter en otydlig mörk fläck som kan blekna bort då fisken dör.
  • Lek: På de områden där majfisken förökar sig tar den sig upp i floder för att leka, men hos oss förökar den sig knappast.
  • Föda: Plankton
  • Utbredning och livsmiljö: Majfisken förirrar sig mycket sällan till våra vatten, och säkra observationer har gjorts endast två gånger, senast utanför Nagu år 2002.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page