10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho

. All rights reserved.

Makrill

Scomber scombrus

  • Familj: Makrillfiskar – Scombridae
  • Liknande arter: Inga
  • Storlek: 25–40 cm, 0,5–3 kg, sällan över 5 kg.
  • Utseende: Makrillen är en strömlinjeformad havsfisk, vars kropp är nästan lika bred som den är hög. Stjärtskaftet är smalt och nosen vass. De två större delarna av ryggfenan sitter långt från varandra. Bakom den bakre delen, på stjärtskaftet, sitter 4-6 små fenor, liksom också i mellanrummet mellan analfenan och stjärtfenan. I käkarna sitter ett stort antal små tänder.
  • Färg: Buksidan är ljus och silverskimrande, ryggen mörk, hos en levande fisk grönskiftande blå och hos en död blå. På ryggen har makrillen svarta bågformade ränder på tvären.
  • Lek: Leker på sommaren på öppet vatten. Rommen flyter. I finländska vatten leker makrillen troligtvis inte.
  • Föda: Det öppna havets kräftdjur och småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Makrillen påträffas bara då och då i finländska vatten. Mest sannolikt hittar man den på Åland. Mer vanlig blir den först söder om Gotland. Trots att arten är sällsynt hos oss kan flera makrillar fastna i samma nät, eftersom den vanligtvis jagar i stora stim på öppet vatten.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page