10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Jouko Lehmuskallio, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Mört

Rutilus rutilus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: asp, färna, id, sarv, stäm
  • Storlek: 10–25 cm, som mest 30–35 cm ja 300–500 g.
  • Utseende: Mörtens kroppsform varierar i någon mån beroende på tillgången på näring. Stora välnärda exemplar har rätt hög kropp, medan mindre mörtar kan vara lägre och mer spolformiga. Oftast är mörten emellertid högre än stämmen och löjan men lägre än sarven. Mörten har rätt stora fjäll, och längs sidolinjen finns det 42-45 stycken av dem. Sarvens fjäll är något större (40-43 på sidolinjen) och färnans något mindre (44-46). Stämmen, idens och aspens fjäll är klart mindre.
  • Färg: Grundfärgen är ljus. Sidorna är silverglänsande, något blåskiftande. Mörten blir inte gul- eller guldskiftande som större, i motsats till sarven och iden. Mörtens öga är normalt rött, men det här är inget säkert kännetecken eftersom mörtar som lever i havet eller särskilt i näringsrika vatten ibland kan ha ljusa ögon. I regel är ögat rödare än sarvens mer orangefärgade. Sarvens stjärtfena är i sin tur grannare röd än hos mörten, som även den har röda toner i stjärtfenan. Också buk- och analfenorna är rödare hos sarven.
  • Lek: Leker i maj i samband med björkens lövsprickning, vid grunda stränder med rik växtlighet. Också stenigare stränder duger i brist på bättre. Mörtens ljudliga lek som sker på grunt vatten är ofta en imponerande syn.
  • Föda: Vattendjur och växter.
  • Utbredning och livsmiljö: Efter abborren och gäddan är mörten vår vanligaste fiskart, och där den förekommer finns den ofta i stora mängder. Mört finns vid alla våra kuster och i insjöar i hela landet med undantag för nordligaste Lappland. Mörten klarar sig i många olika slags vattendrag. Surt vatten tål den ändå dåligt, och därför förekommer den inte riktigt överallt. Övergödning gynnar mörten, och har lett till att arten blivit allt vanligare.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page