10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Näbbgädda

Belone belone

  • Familj: Näbbgäddfiskar – Belonidae
  • Liknande arter: Inga i Finland.
  • Storlek: 50–75 cm, sällan över 80 cm och över 1 kg.
  • Utseende: Näbbgäddans kropp är mycket lång, jämnhög och tillplattad på sidorna. Käkarna är utdragna till en lång och smal näbb med många vassa tänder. Anal- och ryggfenan är lika stora och sitter parallellt riktigt nära stjärten där kroppen blir smalare. Sidolinjen löper riktigt intill buken. På grund av dess speciella utseende kan näbbgäddan knappast bli förväxlad med andra fiskar som rör sig i våra vatten. Den påminner om en extremt utdragen gädda, men trots namnet är den inte släkt med gäddan.
  • Färg: Färgen påminner om strömmingens – blågrön på ryggen och silverglänsande på sidorna. Näbbgäddans ben är gröna.
  • Lek: Näbbgäddan är en rovfisk som rör sig på öppet vatten, men i maj-juni tar den sig till grunda stränder för att leka bland alger som flyter vid vattenytan. I våra vatten leker arten troligtvis inte, men däremot vid Estlands västkust och i vattnen kring Gotland. Hos oss har man hittat unga exemplar på litet över ett par centimeter utanför Hangö, och i Ålands hav har man fångat lekmogna näbbgäddor.
  • Föda: Näbbgäddan är en snabb rovfisk som rör sig nära ytan, och typiskt jagar den fiskar som rör sig i stim på öppet hav, som strömming, skarpsill, tobisfiskar och storspigg. Den äter också större kräftdjur.
  • Utredning och livsmiljö: Näbbgäddan är en havsfisk som blir vanligare hos oss alltid då salt vatten kommer till Östersjön genom de danska sunden och vattnets salthalt stiger. Årstiderna spelar också en viktig roll, eftersom näbbgäddan övervintrar vid de brittiska öarnas södra och västra kuster för att återvända till sina lekområden i början av sommaren. Till våra vatten hinner näbbgäddan först mot slutet av sommaren, och förvinner igen i början av hösten. Näbbgäddan är vanlig på våra sydvästra havsområden och den påträffas regelbundet överallt i Finska viken. I Bottniska viken har den nordligaste observationen av näbbgädda gjorts vid Karleby.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page