10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho

. All rights reserved.

Nissöga

Cobitis taenia

  • Familj: Nissögefiskar – Cobitidae
  • Liknande arter: grönling
  • Storlek: 8–12 cm.
  • Utseende: Nissögat är en liten bottenfisk med långsträckt kropp och 6 mycket korta skäggtömmar runt munnen. De små ögonen sitter nära hjässan. Kroppen är plattare och högre än hos den liknande grönlingen. Rygg- och stjärtfenans spetsar är tydligt rundade medan de hos grönlingens har rundade kanter. Under ögat sitter en vass pigg med många spetsar, som fisken kan skjuta fram.
  • Färg: Basfärgen är marmorerat gulgrå. På båda sidorna finns två horisontella ränder bestående av mörka fläckar. En mörk, smal horisontell rand sträcker sig från nosen över ögat till nacken.
  • Lek: Man vet inte så mycket om nissögats lek i Finland, men tidpunkten torde vara i juni.
  • Föda: Små bottendjur och plankton.
  • Utbredning och livsmiljö: Hos oss förekommer nissögat bara i de saltfattiga vattnen i Finska vikens östra del, och i Hiitolanjoki vid östgränsen. Av de arter som förekommer naturligt i Finland torde nissögat vara den mest sällsynta. Fisken lever i grunt strandvatten på sand-, grus- och lerbottnar. Den kan gräva ner sig i sanden eller leran mycket snabbt, och kan förvirra förföljare genom att dyka upp någon annanstans. Den söker efter byte slingrande nära bottnen nattetid, och tillbringar dagen nergrävd i sanden så att bara huvudet syns.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page