10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Nors

Osmerus eperlanus

  • Familj: Norsfiskar – Osmeridae
  • Liknande arter: siklöja
  • Storlek: I insjöar vanligtvis 7–12 cm, på havsområden 15–20 cm.
  • Utseende: Norsen är en mycket långsträckt fisk. Med sin fettfena påminner den om en liten siklöja, men norsen är slankare. Munnen är rätt stor och underkäken klart längre än överkäken. I käkarna sitter långa, vassa tänder. Fjällen är små, genomskinliga och lossar lätt. Hos oss finns två former av nors, som kan skiljas från varandra på basis av hur snabbt de växer, och därmed deras normalstorlek. Den större formen förekommer förutom i havet också i många större insjöar.
  • Färg och lukt: Särskilt små norsar är genomskinliga. Hos insjöformen är ryggen blåskiftande, hos havsformen blågrön, buken är ljus och längs sidan sitter en lång, silverskimrande rand. Ett av de bästa sätten att känna igen en nyfångad nors är dess kraftiga lukt, som påminner om färsk gurka.
  • Lek: Leker mycket tidigt på våren, ofta redan under islossningen. Lekplatsen är ofta ett rinnande vatten, till exempel en åmynning. De norsar som lever i havet kan ta sig långt upp i åarna för att leka, medan insjöarnas norsar också kan leka vid grunda stränder.
  • Föda: Insjöformen livnär sig under hela sin livstid främst på plankton, medan havsformen övergår till att äta bottendjur och fiskyngel som större.
  • Utbredning och livsmiljö: Hos oss är norsen vanlig i insjöar från söder upp till Ule älv. Enstaka populationer har också påträffats längre norrut, till exempel i Kittilä. Den större norsvarianten som växer snabbare har förutom på havsområdena påträffats i Höytiäinen, Pyhäjärvi i Ylänne, Saimen, Näsijärvi, Päijänne, Pyhäselkä och Lentua. Den större norsen är dessutom vanligt förekommande på alla våra havsområden. Norsen rör sig i stim på öppet vatten. För det mesta håller den sig på djupet, men under sommarnätter kommer den upp till ytan.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page