10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Oxsimpa

Taurulus bubalis

  • Familj: Simpor – Cottidae
  • Liknande arter: hornsimpa, rötsimpa
  • Storlek: 10–15 cm, som mest 18 cm.
  • Utseende: Oxsimpan påminner om en liten rötsimpa. Lättast ser man skillnad på oxsimpan och dess större släkting på basis av den långa piggen som sitter på gällockets främre del. Hos oxsimpan sträcker sig piggen klart längre bak än piggen på gällockets bakre del. Dessutom kan man titta på hinnan som skyddar gällocket på fiskens hals. Hos oxsimpan har hinnan vuxit fast ungefär vid mitten av huvudets nedre del. Hos rötsimpan och hornsimpan bildar hinnan ett friliggande veck. På oxsimpans sida sitter en rad med benknölar, men annars saknar skinnet fjäll. På hjässan sitter bakåtriktade benknölar.
  • Färg: På ovansidan ett otydligt brokigt mönster. På en olivbrun eller -grön botten sitter mörka fläckar, som bildar fyra mörka ränder på tvären. På sidorna kan också finnas ljusare fläckar. Vid lektid blir hanarna färggrannare och buken blir rödskiftande med ljusa fläckar, som hos rötsimpan. Annars är buken ljust blågrön.
  • Lek: Leker på vårvintern. Arten har inre befruktning så parningen sker några dagar före leken. Det är möjligt att leken inträffar i två perioder, även om detta inte undersökts i våra kusttrakter.
  • Föda: Bottendjur samt små smörbultar och tånglakar.
  • Utbredning och livsmiljö: Oxsimpan tål vatten med låg salthalt sämre än rötsimpan, och därför är den vanlig bara på våra sydvästra havsområden. Även där är den mer sällsynt än rötsimpan. I Finska viken och Bottniska viken är den ovanlig. Den östligaste observationen har gjorts vid Hogland och den nordligaste utanför Kaskö. Vanligtvis lever oxsimpan på klippiga och steniga bottnar, i algzonens nedersta del.

Då man lyfter upp oxsimpan ut vattnet kan den ge ifrån sig ett märkligt kväkande ljud.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page