10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

. All rights reserved.

Perccottus glenii

Perccottus glenii

  • Familj: Odontobutidae
  • Liknande arter: abborre, gärs, lerstubb, sandstubb, sjustrålig smörbult, stensimpa, svart smörbult
  • Storlek: 10–20 cm, som mest 25 cm.
  • Utseende: Perccottus glenii påminner med sitt stora huvud om en abborre, gärs eller simpa, vilket också släktets namn Perccottus antyder. Till skillnad från smörbultar har den inte sammanvuxna bukfenor. Däremot sitter ögonen nästan uppe på hjässan, vilket är typiskt för smörbultarna. Ryggfenorna sitter efter varandra utan mellanrum. Den främre ryggfenan har 6-7 fenstrålar. Ryggfenans bakre del och analfenan är kortare än hos andra smörbultar, och dessutom är de rundade. Också stjärtfenan har rundad spets.
  • Färg: Stora mörka fläckar på brunaktig botten. Fläckarna kan bilda ett mönster av rutor eller ränder. På huvudets båda sidor finns strålformiga svarta horisontella ränder.
  • Lek: Leker i varmt, grunt vatten bland vattenväxterna. Man känner inte till något om artens lek i östra Finska viken, men i närheten av Moskva leker den i juni-juli. Hanen försvarar aggressivt sitt revir och äggen honorna lägger där, och det sägs att den kan bita en människa i handen om man kommer för nära inpå.
  • Föda: Insektlarver, insekter och små kräftdjur samt som större även fiskyngel.
  • Utbredning och livsmiljö: Arten är en sötvattenfisk, ursprungligen hemma i Östasien. Den har sedan exporterats som akvarie- och dammfisk bl.a. till St. Petersburg i början av 1900-talet. Som rymling har den spritt sig till Finska vikens östra delar. I Finland har arten inte ännu påträffats, men exemplar har redan fångats i Estland. Det är sannolikt att den förekommer också vid vår kust, i östra Finska viken. Arten har också spritt sig till många andra vatten i Europa. Den föredrar långsamt rinnande eller stillastående vatten.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page