10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Piggvar

Scophthalmus maximus

  • Familj: Piggvarar – Scophthalmidae
  • Liknande arter: rödspätta, sandskädda, skrubbskädda, slätvar
  • Storlek: 25–40 cm, 0,5–2 kg, ibland större.
  • Utseende: Piggvaren skiljer sig från skrubbskäddan (flundran) i och med att dess ögon i regel sitter på vänstra sidan. Piggvarens kropp är också rätt olik skrubbskäddans till sin form – med fenkanten inräknad är den lika hög som lång, och formen ligger någonstans mellan en cirkel och en kvadrat, eftersom fenorna ger ett kantigt intryck. Piggvarens mun är mycket större än skrubbskäddans, och sträcker sig till ögats bakre kant. I munnen sitter vassa tänder. Mest påminner piggvaren om sin släkting slätvaren, som första gången påträffades hos oss år 2008. Slätvaren har ändå inte lika hög kropp som piggvaren, och är inte lika fyrkantig, även om den är rundare än sina andra släktingar i våra vatten. Det lättaste sättet att skilja arterna åt finns antytt i deras namn: slätvarens kropp är nästan slät på den sida ögonen sitter, medan piggvaren är försedd med många vassa benknölar.
  • Färg: Sidan utan ögon är nästan alltid vitaktig, medan den sida ögonen sitter på är mörkbrun med mörka fläckar och prickar av olika storlek.
  • Lek: Leker runt midsommar. Rommen flyter och och kräver en salthalt på 6-7 promille för att inte sjunka till botten, så arten leker bara på våra sydvästra havsområden, i Åbolands skärgård och söder om Åland. Som små flyter piggvararna med ytvattnets strömmar, och sprider sig på så sätt också till andra vatten. Efter en metamorfos håller sig fisken på bottnen och rör sig väldigt lite. På sommaren håller piggvaren till på grunt vatten, på bara några meters djup bland vattenväxterna på sand- och lerbottnar. På vintern tar den sig till djupare vatten, som mest till 20-30 meters djup.
  • Föda: Bottendjur samt strömming, tobisfiskar, smörbultar och annan småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Piggvaren är en äkta havsfisk, och den tål inte låg salthalt lika bra som skrubbskäddan. Därför är arten vanlig bara på våra sydvästra havsområden. I Bottenviken och Finska vikens östra delar kan man emellertid också ibland påträffa piggvar.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page