10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

New York State Department of Environmental Conservation, Jouko Lehmuskallio, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Regnbågsöring

Oncorhynchus mykiss

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Liknande arter: lax, öring
  • Storlek: 40–70 cm, 1–5 kg.
  • Utseende: Regnbågsöringens huvud är mindre än laxens och öringens, och dess nos är klart trubbigare. Kroppens form är också högre än hos laxen och öringen. För att vara en stillahavslax har regnbågsöringen en rätt kort analfena, med 8-12 fenstrålar. Stjärtfenan är försedd med en tydlig fåra.
  • Färg: På ryggen, sidorna, och huvudet samt rygg-, fett- och analfenan finns en stor mängd svarta prickar. Basfärgen är mörkgrå på ryggen, silverglänsande på sidorna och ljus på buken. På sidorna finns en otydligt markerad rödrosa rand som skiftar mot violett och sträcker sig från gällocket till stjärten.
  • Lek: Leker i princip på våren, i rinnande vatten på grusbotten. Hos oss förökar sig arten troligtvis inte, utan alla regnbågsöringar som påträffas i våra naturliga vatten är utplanterade eller odlingsrymlingar.
  • Föda: Insektlarver, ytinsekter, kräftdjur och fisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Regnbågsöring planteras numera främst ut för spinnfiske, då de redan är tillräckligt stora för att fångas. Dessutom rymmer en del fiskar från odlarnas bassänger och ”nätkassar”. De flesta torde ändå bäst känna till arten från närbutikens fiskdisk. Regnbågsöringen är inte så krävande i fråga om vattnets kvalitet som våra egna laxfiskar – därför är den omtyckt av fiskodlare – men försurning hindrar ändå arten från att föröka sig.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page