10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Maija Seppänen

. All rights reserved.

Rötsimpa

Myoxocephalus scorpius

  • Familj: Simpor – Cottidae
  • Liknande arter: hornsimpa, oxsimpa
  • Storlek: 20–30 cm, kan väga upp till ett kilo.
  • Utseende: Den taggiga stormunnade rötsimpan som breder ut sina stora bröstfenor är en imponerande syn. På hjässan sitter långa bakåtriktade benknölar men dessa är inte lika stora och runda som hos hornsimpan. Det främre gällockets bakåtriktade pigg sträcker sig inte längre än det bakre gällockets pigg och hinnan som skyddar gälarna syns som ett klart separat veck under huvudet. De två sistnämnda dragen skiljer rötsimpan från den mycket liknande oxsimpan.
  • Färg: Man kan inte precis påstå att rötsimpan är vacker, men det är däremot färgsättningen, särskilt hos den lekande hanen. På ovansidan är rötsimpan mörk med ett oregelbundet mönster. Fenorna är oregelbundet randiga. Honans buk är orange med vita, klart avgränsade fläckar. Hanens buk är rödare och dess färg blir mycket kraftig under leken, då de vita prickarna går att urskilja tydligt.
  • Lek: Leker på vintern, i december-februari. Honan lämnar sin rom i en lämplig grop i stenbottnen och då hanen befruktat den stannar han för att förse den med syre och hålla vakt under två månader.
  • Föda: Bottendjur, särskilt ishavsgråsuggor och småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Rötsimpan är vanlig på våra samtliga havsområden, utom i Bottenviken och Finska vikens östra delar där den är mer sällsynt. Arten lever på havsbottnen på 4-60 meters djup. På sommaren undviker den varmare vatten, men inte lika kategoriskt som den mer arktiska hornsimpan.

Då man lyfter upp en rötsimpa ur vattnet kan den ge ifrån sig ett märkligt kväkande ljud. Man ska akta sig för fiskens många piggar, eftersom de antagligen innehåller gift. Rötsimpor som lever i oceanerna har orsakat förgiftningar, men i Finland känner man inte till sådana fall.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page