10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
Ruda och Silverruda
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Jouko Lehmuskallio, Lauri Urho

. All rights reserved.

Ruda

Carassius carassius

 • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
 • Liknande arter: karp, silverruda
 • Storlek: Insjöformen vanligtvis 20–35 cm, som mest i regel 40 cm och 1 kg, sällan över 2 kg. Dammformen 5–15 cm.
 • Utseende: Den mer snabbväxande formen av ruda som lever i näringsrika sjöar och havsbukter är en karpfisk med mycket hög, skivliknande, kraftig kropp och stora fjäll. Den långa ryggfenan med rundade kanter skiljer den klart från liknande karpfiskar. Bara karpen, som finns inplanterad i ett fåtal vattendrag hos oss, har lika lång ryggfena. Karpen har emellertid sina skäggtömmar i mungiporna vilket gör den lätt att identifiera. Mest påminner rudan om sin släkting silverrudan, en nykomling som vid några tillfällen fångats vid Finska vikens stränder. Färgen gör det möjligt att skilja dessa arter åt, liksom rudans något mindre fjäll. Längs rudans sidolinje finns 31-35 fjäll, och längs silverrudans 27-32.
  Den mer långsamt växande dammformen av ruda har större huvud och lägre kropp än insjörudan. Till sin kroppsform påminner dammrudan något om karpen, men är i praktiken alltid mindre – karparna planteras ut då de redan är större än dammrudan någonsin blir – och saknar dessutom skäggtömmar. Dammrudan lever ofta som enda fisk i grunda och näringsrika dammar.
  De här båda formerna av ruda är extremer, och det finns flera olika mellanformer beroende på hur näringsrikt vattnet de lever i är.
 • Färg: Som ung jämngrå, men börjar snabbt få guldglänsande sidor. En gammal insjöruda är redan rätt mörkt guld- eller kopparglänsande på sidorna. Särskilt bukens fenor skiftar i rött. Nykomlingen silverruda har, som namnet antyder, tydligare silverfärgade sidor än rudan, även som större. En tydlig skillnad i färg finns också i fiskens bukhåla. Rudans bukhåla har en ljus hinna, medan den hos silverrudan är svart.
 • Lek: Leker i varmt vatten i grunda vikar med mycket växtlighet. Leken kan pågå från slutet av maj till juli, och ha flera faser. På kvällen kan de lekande rudorna ge ifrån sig höga smackande och plaskande ljud, då de sticker upp nosarna ur vattnet.
 • Föda: Bottendjur, insekter och växter.
 • Utbredning och livsmiljö: Rudan har både avsiktligt och oavsiktligt förts in till olika vatten som betesfisk, och förekomsterna är fläckvisa. De nordligaste förekomsterna finns i Kittilä och Sodankylä. Ett mer enhetligt utbredningsområde sträcker sig till Torneå och Paldamo, men vanlig är rudan först i mellersta och södra Finlands frodiga vatten. Dessutom förekommer den i näringsrika havsvikar i Finska viken och i Bottniska viken upp till Kvarken. Rudan klarar sig dåligt i konkurrens med andra arter, och i vatten som är rika på fiskarter är den ofta sällsynt. Rudan har emellertid stor nytta av sin förmåga att överleva under dåliga syreförhållanden under vinterns. Den klarar sig utan syre under vintermånaderna, och klarar sig därför i näringsrika vatten som ofta drabbas av syrebrist. Rudan kan leva nergrävd i bottenleran också i sådana bottenfrusna dammar. Därför utgör den ofta den enda fiskarten i små, näringsrika dammar.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page