10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Sandstubb

Pomatoschistus minutus

  • Familj: Smörbultar – Gobiidae
  • Något liknande arter: lerstubb, sjustrålig smörbult, svart smörbult
  • Storlek: 4–5, högst 6–7 cm.
  • Utseende: Den lilla sandstubben har liksom de flesta smörbultar sammanvuxna bukfenor, och 6 rätt mjuka fenstrålar i den främre ryggfenan. Fjällen är mycket små, och längs sidolinjen ryms 58-72 fjäll. Ögats diameter är mindre än nosens längd framom ögat. En tydlig springa finns mellan den främre och bakre ryggfenan.
  • Färg: Grundfärgen är ljust sandbrun, med oregelbundna mörka fläckar och mönster. Vid stjärtens bas finns en mörk fläck, som inte är vertikal eller ankarformad som hos lerstubben eller ljuskantad som hos den sjustråliga smörbulten. Under lektiden blir hanen mörkare och fenorna blir grannare.
  • Lek: På sommaren bygger hanen ett bo på lerbottnen under ett musselskal. I fråga om skalets ursprung är den inte lika nogräknad som lerstubben. Strandstubben kan vid behov vända på musselskalet så att den konvexa sidan hamnar uppåt. Honan fäster sedan sina ägg i boets tak.
  • Föda: Små bottendjur, särskilt märlkräftor.
  • Utbredning och livsmiljö: Sandstubben är vanlig på Åland och den påträffas också i Finska viken, samt mer sällan i Bottenviken ända upp till Karlö. I och med detta är den vår nordligaste smörbultsart. På sommaren håller sig sandstubben på sandiga bottnar i rätt grunt vatten, men något djupare än den liknande lerstubben. Sandstubben håller sig stilla på bottnen där den väntar på byten, som den upptäcker med hjälp av sin goda syn.

Sandstubben är vanlig vid våra havsstränder, men man ser den sällan eftersom den är svårfångad och dess färg utgör ett bra kamouflage också i vattnet.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page