10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
Sarv och Björkna
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Sarv

Scardinius erythrophthalmus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: färna, id, mört
  • Storlek: 15–25 cm.
  • Utseende: Som större är sarven en rätt stadig karpfisk med högre kropp än mörten, men lägre än braxen och björknan. Mindre fiskar påminner emellertid om mörten till sin kroppsform. Sarvens mun är uppåtriktad. Bukfenorna sitter klart längre fram än ryggfenan, medan de hos mörten är på nästan samma nivå. Sarven har dessutom något större fjäll än mörten. Längs dess sidolinje finns 40-43 fjäll, jämfört med mörtens 42-45 i genomsnitt.
  • Färg: Som fullvuxen är sarven något mörkare än mörten, med en antydan av guld i färgteckningen. I fråga om färgen är det bästa kännetecknet sarvens djupröda buk-, anal- och stjärtfenor. Också i rygg- och bröstfenorna finns en röd ton. Ingen annan karpfisk har riktigt så röda fenor. Sarvens öga är gult, ibland orange, men aldrig så rött som mörtens.
  • Lek: Leker i månadsskiftet maj-juni då vattentemperaturen på dess lekplatser, det vill säga grunda vikar med rik växtlighet, nått 17-22 grader.
  • Föda: Bottendjur och växter.
  • Utbredning och livsmiljö: Sarven trivs i varma vatten, som hos oss bara finns i södra delen av landet. I insjöar förekommer den i södra Österbotten ända till Jalasjärvi och i Insjöfinland till Ruovesi, Keitele och Maaninka. Vid Finska vikens kust är sarven vanlig, och i Bottniska viken upp till Vasa är den sällsyntare. Sarven trivs i näringsrika, grunda sjöar och havsvikar med lerbotten. Arten äter mycket vattenväxter, och är den av våra fiskar som använder mest vegetabilisk föda.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page