10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Siklöja

Coregonus albula

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Liknande arter: löja, sik, storskallesik
  • Storlek: 10–20 cm, som mest 30 cm.
  • Utseende: Siklöjan är en strömlinjeformad, slank liten fisk med låg kropp. Den kan i första hand förväxlas med en löja, en liten sik eller storskallesik. Det är lätt att skilja den från löjan genom dess fettfena, som är typisk för laxfiskarna. Dess överkäke är klart kortare än underkäken, vilket skiljer den från siken och storskallesiken. Hos siken är överkäken längre och hos storskallesiken är käkarna lika långa.
  • Färg: Ryggen mörkt blågrön eller brunaktig, silverglänsande sidor och ljus buk.
  • Lek: Leker i oktober-november. Lekplatsen är beroende på sjön antingen på grunt vatten eller längs en sluttande botten ända ner till 20 meters djup. I vissa sjöar kan man påträffa lekande siklöjor på vårvintern, och då leker de på större djup än andra siklöjor i samma sjö. Siklöjan leker första gången som mycket ung, i regel redan som tvåårig och ibland så tidigt som under sin första höst.
  • Föda: Plankton, som större även ytinsekter och fiskyngel.
  • Utbredning och livsmiljö: Siklöjan är ursprungligen en art som hör till Insjöfinland, men eftersom den har ekonomisk betydelse har fisken planterats ut överallt i Finland med undantag för delar av norra Lappland. I Enare träsk och Pasvik älv had den emellertid gjort sig hemmastadd. I brackvatten trivs arten inte särskilt bra, vilket innebär att den på havsområdena bara förekommer i östra Finska viken och i större antal i Bottenviken. Siklöjan rör sig gärna i stim på öppet vatten, och den trivs särskilt väl i stora, klara, djupa och rätt näringsfattiga vatten. Den tål brunare och näringsrikare vatten i någon mån, så länge de är tillräckligt syrerika.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page