10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
Ruda och Silverruda
© Copyright: Bilder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Lauri Urho

. All rights reserved.

Silverruda

Carassius gibelio

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: karp, ruda
  • Storlek: 10–35 cm.
  • Utseende: Silverrudan har en hög och bred kropp med lång ryggfena. Den påminner väldigt mycket om den variant av rudan som lever i sjöar. Fjällen är något större än rudans. Sidolinjen sträcker sig över 27-32 fjäll (31-35 hos rudan). Silverrudans stjärtfena har en tydligare fåra i spetsen än rudans.
  • Färg: Som namnet antyder är färgen guldskimrande, på sin höjd något gulaktig då rudan är tydligare guldskimrande. Då man skär upp fisken hittar man det tydligaste kännetecknet: silverrudans kroppshåla har en mörk hinna, men hos rudan är den ljus.
  • Lek: På sommaren i de grunda vikarnas varma vatten.
  • Föda: Bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Silverrudan är en av våra nyaste fiskarter. Ursprungligen kommer den långt österifrån, men den har planterats ut på många håll i Europa. Under de senaste årtiondena har arten spridit sig till den baltiska kustens brackvatten, och därifrån har den tagit sig till våra stränder. Silverrudan har påträffats vid Finska vikens kust, bl.a. vid Gammelstadsfjärden i Helsingfors, och år 2009 rent av i Aura å.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page