10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Lauri Urho

. All rights reserved.

Sjurygg

Cyclopterus lumpus

  • Familj: Sjuryggar – Cyclopteridae
  • Liknande arter: Inga
  • Storlek: 10–15 cm.
  • Utseende: Sjuryggen ser ut som en underlig dallrande klimp, och kan inte förväxlas med andra fiskar. Namnet syftar på att fisken förutom sin egentliga rygg har tre åsar formade av benknölar på båda sidorna, vilket ger fisken ett sjukantigt intryck. Ett annat speciellt drag är att sjuryggen darrar som av köld då man plockar upp den. Under skinnet finns ett geléartat fettlager. Bukfenorna har omvandlats till en sugkopp, med vars hjälp fisken kan suga sig hårt fast i bottnets stenar. Sjuryggshanarna har i proportion större huvud och bröstfenor än honorna.
  • Färg: Honans rygg och sidor är mörkt grönbruna, och buken ljus. Hanen har mörkare rygg och sidor, och buken är rödskiftande. I lektid blir hanen helt vinröd.
  • Lek: Leker i maj-juni bland strandvattnets alger på några meters djup. Hanen vaktar rommen och förser den med syre ett par månader, tills de grodyngellika ungarna kläcks. Ungarna tillbringar först en kort tid i fritt flytande vatten, för att sedan suga sig fast i vattenväxterna med sina sugkoppar.
  • Föda: bottendjur och småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Sjuryggen kan påträffas över hela östersjöområdet. I Bottenviken är torde den emellertid vara sällsynt. För det mesta håller sjuryggen till på bottnen, fastsugen i någon sten, och den ger sig inte ut på några vandringar annat än för att leka. På sommaren lever den på runt tio meters djup, förutom vid lektiden. De största förekomsterna har påträffats på 20-40 meters djup. På vintern kan sjuryggen ta sig till grundare vatten, då det inte längre är för varmt. Det är sällan man lyckas fånga en sjurygg, och därför kan arten vara vanligare än man antagit. Liksom många andra havsfiskar växer sig sjuryggen inte så stor i Östersjön. I oceanerna kan honorna vara 60 cm långa och väga över 5 kg.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page