10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Skärkniv

Pelecus cultratus

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: Inga
  • Storlek: 25–40 cm.
  • Utseende: Skärkniven påminner till sin kroppsform något om en stor strömming. Buken är vass och från sidan sett kurvig, medan rygglinjen är nästan rak. Kroppen liknar en svärdsegg, vilket artens namn också antyder. Munnen är kraftigt uppåtriktad. De tydligaste kännetecknen är de stora, långa och vassa bröstfenorna samt sidolinjen som sitter klart under kroppens mitt och är kurvad på ett ovanligt sätt.
  • Färg: På sidorna och buken mycket ljus och silverglänsande. Fenorna rätt färglösa.
  • Lek: Vandrar till rinnande vatten för att leka i maj-juni. Rommen hålls fritt flytande av strömmen. Leker också i brackvattenvikar, närmast oss i Kronstadt- och Viborgsviken. I våra vatten torde arten ha förökat sig i Borgå å, men något permanent bestånd finns där inte.
  • Föda: Kräftdjur, ytinsekter och småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Vanligast är skärkniven i östra Finska viken och Saima kanal. Den har emellertid hittats också i Bottniska viken, ända till Kemi älvs mynning. I Ålands och Skärgårdshavets vatten har den påträffats då och då. I fråga om insjöarna har skärkniven tagit sig till Saimen och sjöarna vid Kymmene älvs nedre lopp. Skärkniven är en ytvattenfisk, som också trivs i rinnande vatten.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page