10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Skrubbskädda

Platichtys flesus

  • Familj: Pleuronectidae
  • Liknande arter: piggvar, rödspätta, sandskädda, slätvar
  • Storlek: 20–35 cm, uppnår sällan vikter över 1 kg.
  • Utseende: Liksom hos de övriga medlemmarna i familjen sitter skrubbskäddans bägge ögon i regel på högra sidan. Något säkert kännetecken är det ändå inte frågan om, eftersom det finns vänstersidiga skrubbskäddor, som kan jämföras med vänsterhänta människor. Som mest kan t.o.m. en tredjedel av fiskarna vara vänstersidiga. Skrubbskäddans bästa kännetecken är rygg- och analfenans vinkel, på fenans mitt. Hos familjens andra fiskar ligger fenorna snarare i en båge. Också benknölarna runt sidolinjen är ett bra sätt att känna igen skrubbskäddan. Sidolinjen bildar dessutom en svag kurva uppåt vid bröstfenan.
  • Färg: Sidan utan ögon är nästan alltid vitaktig, medan ögonsidans färg kan variera beroende på bottnens färgsättning, från brun till grå och från jämn till prickig. Prickarna är ofta roströda, vilket leder till att skrubbskäddan kan förväxlas med rödspättan.
  • Lek: Leken är kopplad till vattnets salthalt. I vatten med över 10 promille salt, till exempel södra Östersjön, leker skrubbskäddan i fördjupningar i bottnen, och rommen flyter. Vid våra kuster leker arten på grunt vatten i maj-juni. Rommen hålls på bottnen, på grund av den låga salthalten. Skrubbskäddans spermier rör sig först i vatten med ungefär 6 promilles salthalt, så leken lyckas bara vid vår sydvästra kust.
  • Föda: Bottendjur, särskilt musslor.
  • Utbredning och livsmiljö: Skrubbskäddan är vanlig på alla våra havsområden, utom i Bottenhavet och Finska vikens östra delar, där den är mer sällsynt. För att vara en havsfisk klarar sig skrubbskäddan förvånansvärt bra i mycket saltfattiga vatten. Ishavets skrubbskäddor vandrar varje sommar upp längs Tana älv, ända till Pulmankijärvi. Skrubbskäddan lever för det mesta på grunda ler- och sandbotten, där den ofta delvis gräver ner sig. Mot slutet av sommaren flyr skrubbskäddan det varmare vattnet, ner till 10-30 meters djup.
    De som lägger ut nät på våra havsområden känner säkert till skrubbskäddan som också kallas flundra, och andra har bekantat sig med den som rökt. Hos oss är en oval plattfisk med ögonen på högra sidan nästan alltid en skrubbskädda, medan en vänstersidig, stormunnad och tallriksformad fisk i regel är en piggvar. Det är lätt att skilja arterna från varandra, även om skrubbskäddan råkar höra till den vänstersidiga minoriteten. Det lönar sig alltid att titta närmare på plattfiskarna, ifall det skulle finnas en sällsynt sandskädda, rödspätta eller slätvar bland dem. Man kan ändå inte att dra några slutsatser på basis av fiskens röda prickar.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page