10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho

. All rights reserved.

Slätvar

Scophthalmus rhombus

  • Familj: Piggvarar – Scophthalmidae
  • Liknande arter: piggvar, rödspätta, sandskädda, skrubbskädda
  • Storlek: 25–35 cm.
  • Utseende: Slätvaren påminner om sin släkting piggvaren, med sin stora mun och ögonen som i regel sitter på kroppens vänstra sida. I munnen sitter vassa tänder. Slätvaren är något mer oval än den helt runda piggvaren, men har emellertid högre kropp än de av våra plattfiskar vars ögon sitter på högra sidan. Det lättaste sättet att skilja på slätvar och piggvar finns antytt redan i arternas namn. Slätvaren är nästan helt slät på den sida ögonen sitter, medan den hos piggvaren är täckt av vassa benknölar. Slätvarens ryggfena börjar redan framför ögonen, och den främsta delen är försedd med den typiska ”volang” som saknas hos piggvaren.
  • Färg: Den ögonlösa sidan är nästan alltid ljus, medan den ögonförsedda sidan är gråbrun med prickar och fläckar av olika storlek.
  • Lek: Slätvaren kan inte föröka sig på våra havsområden, eftersom rommen inte flyter på grund av den låga salthalten. Artens ungar lever i ytvattnet där de förs vidare av strömmen, vilket gör att slätvar förekommer också hos oss.
  • Föda: Bottendjur samt strömming, tobisfiskar, smörbultar och annan småfisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Slätvar har med säkerhet påträffats i våra vatten endast en gång, år 2008 utanför Hangö udd.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page