10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
Småspigg och Bäckspigg
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Småspigg

Pungitius pungitius

  • Familj: Spiggar – Gasterosteidae
  • Liknande arter: bäckspigg, storspigg
  • Storlek: 3–5 cm.
  • Utseende: I likhet med familjens andra fiskar slutar småspiggens spolformiga kropp i ett mycket smalt stjärtskaft och en solfjäderlik stjärtfena. Småspiggen är som namnet antyder den minsta av våra spiggar. Den ser ut som en liten storspigg, men dess kropp är något lägre. Det bästa kännetecknet är förstås piggarna framför ryggfenan. Dessa är normalt nio till antalet, men allt från sju till tolv stycken förekommer. Små bensköldar finns endast på stjärtfenans skaft vid sidolinjen, för övrigt saknar fisken fjäll. Munnen är tydligt uppåtriktad.
  • Färg: Normalt är småspiggen gråaktig eller olivgrön, och de något silverglänsande sidorna är genomskinliga. På sidorna har den oregelbundna mörka ränder. I lektid blir hanen nästan svart, förutom de vitaktiga, taggliknade bukfenorna.
  • Lek: Leker i juni-juli på grunt strandvatten med mycket vattenväxter. Hanen märker ut ett revir, som den aggressivt försvarar. Sedan bygger den ett bo av vattenväxter, dit den lockar honor med hjälp av en invecklad dansceremoni. Då hanen befruktat äggen stannar han för att skölja dem med syrerikt vatten tills ynglen kläcks efter en vecka. Också efter detta vaktar hanen ynglen, tills de använt all näring i gulsäcken och ger sig iväg från boet för att leta efter föda.
  • Föda: Plankton och små bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Småspiggen är vanlig längs alla våra kuster och förekommer i insjöar i hela landet. I alla sjöar finns den ändå inte. Bäst trivs arten i små näringsrika vatten där det finns grunda stränder med mycket växtlighet. Småspiggen klarar syrebrist på grund av övergödning rätt väl. Förutom under lektiden rör den sig i små stim nära stränderna, eller ibland på öppet vatten i jakt på plankton.

Småspiggen är en uppenbart vanlig småfisk, men få har sett den eftersom den sällan låter sig fångas med konventionella fiskemetoder.

Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page