10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Spetsstjärtat långebarn

Lumpenus lampretaeformis

  • Familj: Tångsnärtefiskar – Stichaeidae
  • Något liknande arter: bäcknejonöga, ål, nejonöga, tejstefisk, tånglake
  • Storlek: Vanligtvis 20–30 cm.
    Utseende: Spetsstjärtat långebarn har en mycket lång, ålliknande kropp, och kan också påminna om en långsträckt lake. Ändtarmen är placerad vid kroppens mitt, så bakkroppen som täcks av en fenkant är längre än den cylindriska framdelen. Fenstrålarna hos den långa rygg- och analfenan är rätt mjuka. Den rundade stjärtfenan är klart avgränsad och sitter på ett kort skaft. Bukfenorna är smala. Fjällen är små och skinnet mycket slemmigt. Nosen är trubbig och munnen rak. Överkäken är längre än underkäken.
    Färg: På ryggen oregelbundna mörkare fläckar på ljusbrun botten. Blåskiftande på sidorna. Mörka, vertikala strimmor på stjärtfenan.
  • Lek: Leker i regel på vintern, men en del fiskar kan tydligen leka på våren eller hösten, eller t.o.m. på sommaren. Det spetsstjärtade långebarnet håller till i djupa, kalla och mörka vatten, där årstiderna uppenbarligen inte har så stor betydelse.
  • Föda: Bottendjur, särskilt pungräkor.
  • Utbredning och livsmiljö: Östersjön, Finska vikens västra del och Bottenviken ända upp till Kvarken. Arten förekommer bara på djupt vatten, och hos oss har den inte påträffats längre upp än på 25 meters djup. Det är få som har sett det spetsstjärtade långebarnet, som tidigare kallades slemfisk, men den torde ändå vara ganska vanlig i våra havsområden. Den rätt lilla fisken som lever på stort djup är helt enkelt svår att fånga, särskilt sedan bottentrålningen efter strömming har minskat.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page