10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

www.scandfish.com, Lauri Urho

. All rights reserved.

Staksill

Alosa fallax

  • Familj: Sillfiskar – Clupeidae
  • Liknande arter: majfisk, (jätte)strömming
  • Storlek: 25–40 cm, som mest över 1 kg.
  • Utseende: Staksillen är något mindre än sin nära släkting majfisken, som också den ibland påträffats vid våra kuster. Staksillen är ändå i regel större än skarpsillen och strömmingen. Bara jätteströmmingen, och förstås majfisken, går att förväxla med staksillen som ser ut som en typisk sillfisk. Sidolinje saknas. Buken är rundare än strömmingens och skarpsillens. Gällocket är fårat och på stjärtens bas sitter stora, bladliknande fjäll. Ögat täcks av en blinkhinna. Förutom de här egenskaperna har också staksillen högre kropp än jätteströmmingen. Staksillen och majfisken går att skilja åt på basis av antalet gälräfständer i den första gälbågen. Majfisken har flera, över 60 eller vanligtvis 80-130. Hos staksillen är de i regel under 60.
  • Färg: Ryggen är blågrön, huvudets övre del brun och gällocken kan skifta i guld. De vanligtvis silverglänsande sidorna kan ibland delvis skifta i guld, och dessutom kan fisken skimra i alla regnbågens färger. Staksillen är alltså färggrannare än strömmingen. Det finska namnet ”täpläsilli” har arten fått på grund av de 6-10 mörka fläckarna som sitter på rad bakom gällocket. Fläckarna kan blekna efter att fiskens dött.
  • Lek: På de områden där den förökar sig tar sig staksillen upp i åar för att leka, men hos oss verkar den inte föröka sig.
  • Föda: Plankton.
  • Utbredning och livsmiljö: Det är sällan staksillen förirrar sig till våra vatten, men den har ändå påträffats flera gånger här redan, senast i Sastmola år 2003.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page