10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat, Lauri Urho, Jouko Lehmuskallio, Essi Keskinen, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Stensimpa

Cottus gobio

  • Liknande arter: bergsimpa, hornsimpa (i insjöar)
  • Storlek: 6–8 cm, högst 13 cm.
  • Utseende: Liksom familjens andra fiskar har stensimpan ett brett huvud, ögonen sitter nästan på hjässan och de stora, runda bröstfenorna är utbredda som vingar då fisken ligger på bottnen. Stensimpan är mycket lik bergsimpan. Den kan också lätt förväxlas med hornsimpans insjöform. Bukfenans innersta fenstråle är hos stensimpan lika lång som den yttersta, medan den innersta är kortare hos bergsimpan. Skaftet på stensimpans och bergsimpans stjärt, det vill säga avståndet mellan analfenans bakre kant till stjärtfenans rot, är kortare än stjärtfenan. Hos hornsimpans insjöform är skaftet och stjärtfenan lika långa. Dessutom bildar gällockets bakåtriktade pigg en kurva hos bergsimpan och stensimpan, medan denna pigg hos hornsimpan är rak.
  • Färg: Övertill ett oregelbundet mörkbrunt mönster, undertill ljus. Bukfenorna är färglösa, inte randiga som bergsimpans.
  • Lek: Leker på våren på stenbotten. Hanen bygger bo i någon hålighet, i vars tak flera honor sedan fäster sina ägg. Hanen befruktar dem och stannar sedan vid boet ca fyra veckor för att ta hand om äggen tills de kläcks.
  • Föda: Insektlarver och andra bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Stensimpan förekommer i insjöar över hela landet med undantag för Lapplands nordligaste områden, och vid alla havskuster samt på Åland. Det kan finnas en stor mängd små simpor på lagom grunda stenbottnar där det finns tillräckligt med gömställen för dem. I rinnande vatten med steniga stränder kan det finnas flera stensimpor per kvadratmeter. Då stensimpan lever i samma vatten som bergsimpan håller sig stensimpan vid grundare stränder och forsarnas nedre flöden.

Stensimpan är vanlig vid steniga stränder, och man kan få syn på den genom att försiktigt vada i strandvattnet och vända på stenar som ser lämpliga ut. Då man vänder på stenen försiktigt håller sig stensimpan som gömt sig under den oftast stilla.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page