10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Stjärnstör

Acipenser stellatus

  • Familj: Störar – Acipenseridae
  • Liknande arter: rysk stör
  • Storlek: 50–100 cm, som mest nära 200 cm och 10–20 kg.
  • Utseende: För att vara en stör har stjärnstören ovanligt slank kropp, och man lägger genast märke till den långa, smala och mycket raka nosen. Under nosen sitter fyra skäggtömmar, som är placerade närmare munnen än nosens spets. Längs sidan sitter en rad av 30-40 rätt små benplattor. De här egenskaperna skiljer den från den ryska stören, som också den under de senaste åren då och då påträffats på våra havsområden.
  • Färg: Ryggen är mörk, grågrön eller brun. Buken är ljus. Raderna med benplattor är ljusa.
  • Lek: Vandrar upp i floder för att leka. I Ryssland leker arten från maj till juli. I Finland förökar sig stjärnstören troligtvis inte i naturen.
  • Föda: Bottendjur och fisk.
  • Utbredning och livsmiljö: I naturen förekommer stjärnstör i Svarta havet, Kaspiska havet och Azovska sjön, samt i floder som har sitt utlopp i dessa. Ryssarna har försökt plantera ut arten i Finska viken, och det kan också hända att en del exemplar rymt från odlingar. 50-60 cm långa stjärnstörar har fångats ett antal gånger vid vår sydvästra och södra kust från och med slutet av 1990-talet. Stjärnstören tillbringar dagarna på bottnen, men på natten tar den sig upp på mellandjupt vatten för att jaga.

Den stör som förekommer naturligt hos oss (Acipenser sturio), har inte visat sig vid Finlands kust sedan 1930-talet. De störarter som numera kan påträffas hos oss är mest sannolikt stjärnstören och den ryska stören. Det kan hända att också de försvinner då de utplanterade fiskarna och de som rymt från odlingar dör. Men störarna är långlivade, så det här kommer inte att ske särskilt snabbt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page