10 20 40 60 cm

mittakaava < 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Lauri Urho

. All rights reserved.

Storskallesik

Coregonus peled

  • Familj: Laxfiskar – Salmonidae
  • Liknande arter: sik, siklöja
  • Storlek: 20–45 cm, 300–1500 g.
  • Utseende: Storskallesiken påminner som liten om en slank siklöja eller sik, men som större har den högre kropp än dessa. Kroppen är också mer jämnhög från nacken till analfenans främre kant än hos andra sikar, vilket ger ett rektangulärt intryck. Käkarna är lika långa, och därmed har storskallesiken inte den typiska siknosen, men inte heller siklöjans klart längre underkäke. Om man vill vara säker på att det inte handlar om någon annan sik måste man ta en titt under gällocket. I storskallesikens första gälbåge sitter 50-65 gälräfständer, vilket är flera än hos andra sikar.
  • Färg: Silverfärgade sidor och ljus buk.
  • Lek: I december i tjärnar i Lappland på grusbotten under isen på 2-3 meters djup.
  • Föda: Plankton, samt i mindre utsträckning ytinsekter och fiskyngel.
  • Utbredning och livsmiljö: Storskallesiken har förts in från Sibirien. Den har planterats ut i många sjöar, men numera finns den främst i de konstgjorda sjöarna Lokka och Porttipahta, och där har den rent av lyckats föröka sig ibland. De stora ändringarna i vattennivån i dessa sjöar förstör emellertid rommen för det mesta, och beståndet av storskallesik är beroende av utplantering. Arten är närmare besläktad med siklöjan än siken, och den lever också på samma sätt som siklöjan, det vill säga sökande efter plankton i stim på öppet vatten.

Även om storskallesiken är släkt med siken och siklöjan är den inte en lika bra matfisk som dessa. Särskilt som mindre har storskallesiken mjukt kött och är smaklös. Som större lämpar den sig ändå t.ex. som gravad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page