10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökekskus)

. All rights reserved.

Sutare

Tinca tinca

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: karp
  • Storlek: 30–40 cm, 0,5–1,5 kg.
  • Utseende: Sutaren har ett speciellt utseende och förväxlas inte lätt med andra arter. Arten ger generellt sett ett starkt rundat intryck. Kroppen är hög och fyllig, med runda linjer. Samtliga fenor har rundad spets. Bara i stjärtfenan finns en grund fåra, men också fårans kanter är runda. Sutaren kunde möjligtvis misstas för en karp på grund av den trinda kroppsformen och de små skäggtömmarna vid mungiporna. Sutaren har emellertid inte karpens långa ryggfena, och dess fjäll som sitter under ett tjockt slemlager är betydligt mindre. Det finns så pass många som 95-120 fjäll längs sidolinjen. Sutarens ögon är mycket små. Hanen har längre bukfenor än honan.
  • Färg: Basfärgen ganska mörk, med då fisken dött blir färgen ljusare. Ryggen och sidorna är olivfärgade med en aning brons, buken är gul. Ögat är rött, och fenorna mycket mörkt bruna.
  • Lek: Leker på vegetationsbeklädd botten då vattentemperaturen är 18-20 grader, i praktiken alltså först i juni-juli.
  • Föda: Bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Sutaren förekommer hos oss både naturligt och som utplanterad. Arten trivs inte riktigt norr om den 62. breddgraden, så hos oss förekommer den i näringsrika sydfinländska sjöar och i skyddade vikar i Finska viken. Arten rotar omkring på bottnen, och tar sig sällan upp till ytan. Sutaren tål övergödning och dåliga syreförhållanden under vintern nästan lika bra som rudan, men är känslig för köld.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page