10 20 40 60 cm

mittakaava < 10 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Svart smörbult

Gobius niger

  • Familj: Smörbultar – Gobiidae
  • Liknande arter: lerstubb, sandstubb, sjustrålig smörbult, svartmunnad smörbult
  • Storlek: 5–7 cm, som mest 10 cm.
  • Utseende: Jämfört med sandstubben, lerstubben och den sjustråliga smörbulten är den svarta smörbulten kraftigare och mer trubbnosig, och dessutom blir den något större. Däremot kan den svartmunnade smörbulten, en nykomling hos oss, bli betydligt större än den svarta smörbulten, och dessutom är den kraftigare och mer trobbnosig. Liksom de flesta övriga smörbultar har den svarta smörbulten sammanvuxna bukfenor. Den främre ryggfenan har sex fenstrålar, och den är klart högre än den bakre, mjuka ryggfenan. Fenstrålarna kan sträcka sig klart högre än fenhinnan. Den främre och bakre ryggfenans fenhinnor är fästa vid varandra. Den bakre ryggfenan är lång – längre än stjärtskaftet, d.v.s. avståndet mellan fenans bakre kant och stjärtfenan. Hos våra andra smörbultar är stjärtskaftet längre än den bakre ryggfenan, utom hos den svartmunnade smörbulten, vars ryggfena är ännu längre än den svarta smörbultens.
  • Färg: Basfärgen är brun eller mörkbrun, och mönstret bildas av oregelbundna, mörka fläckliknande ränder på tvären. Färgen är i sin helhet mycket mörk. Den lekande hanen blir nästan svart, och dess fenor blir ståtligt brokiga.
  • Lek: Den svarta smörbulten leker på sommaren. Hanen märker ut ett revir vid någon grund strand med riklig växtlighet. Honorna lämnar sedan sin rom på kala, algfria fläckar på den hårda bottnen mellan vattenväxterna, och stannar sedan för att vaka över rommen liksom de andra smörbultarternas hanar.
  • Föda: Små bottendjur.
  • Utbredning och livsmiljö: Den svarta smörbulten kan påträffas längs vår kust på området mellan Virolahti i Finska viken till Kristinestad i Bottniska viken. Arten trivs i blåstångsbältet och på lerbotten, liksom våra andra smörbultar.
Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page