10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Peter van der Sluijs CC-BY-3.0, via Wikimedia Commons, Lauri Urho

. All rights reserved.

Svartmunnad smörbult

Neogobius melanostomus

  • Familj: Smörbultar – Gobiidae
  • Liknande arter: lerstubb, sandstubb, sjustrålig smörbult, svart smörbult
  • Storlek: 10–20 cm, som mest 25 cm.
  • Utseende: Den svartmunnade smörbulten har liksom de flesta andra smörbultar sammanvuxna bukfenor och dess främre ryggfena har 5-7, normalt 6, rätt mjuka fenstrålar. Den långa bakre ryggfenan har 14-17 fenstrålar, och stjärtfenan 12-15. Kroppen är något högre och stadigare än hos våra andra smörbultar, och dessutom är nosen trubbigare och ögat förhållandevis mindre. Fjällen är ganska små, och längs sidolinjen finns 49-58 fjäll. Den främre ryggfenan är klart lägre än hos den snarlika svarta smörbulten. Den svartmunnade smörbulten växer sig klart större än andra smörbultar som förekommer hos oss.
  • Färg: Grundfärgen är gråaktig, och svarta och bruna fläckar bildar ett mönster. På den främre ryggfenans bakre del finns en svart prick. Den lekande hanen blir nästan svart.
  • Lek: På våren vandrar hanarna till grunt vatten för att märka ut ett revir, dit den lockar honor för att leka och där den stannar för att vaka över äggen. Leken varar ända in på hösten. Hos oss är den svartmunnade smörbulten en så ny art att man vet mycket litet om dess lek i våra vatten.
  • Föda: Små bottendjur, som t.ex. musslor.
  • Utbredning och livsmiljö: Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet, därifrån den spridit sig till Östersjön, troligtvis genom fartygens ballastvatten. I Finland påträffades arten första gången i Skärgårdshavet år 2005, och observationer har gjorts några gånger efter det, bl.a. vid Skatudden i Hesingfors år 2009.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page