10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho

. All rights reserved.

Tångspigg

Spinachia spinachia

  • Familj: Spiggar – Gasterosteidae
  • Liknande arter: Inga i Finland
  • Storlek: 8–15 cm.
  • Utseende: Tångspiggen är en fisk med märkligt utseende, och den skiljer sig från våra andra spiggar. Man kunde tänka sig att den är en korsning mellan gädda och tångsnälla, om något sådant vore möjligt. Liksom hos familjens andra fiskar slutar tångspiggens kropp i ett mycket smalt stjärtskaft och en solfjäderformad stjärtfena. Stjärtskaftet är mycket längre än hos andra spiggar, över en tredjedel av hela kroppens längd. Ryggfenans främre del består enbart av fenstrålar, vilket är typiskt för spiggarna. Fenstrålarna är 14-15 till antalet och rätt små. Även bukfenorna består enbart av fenstrålar. Ryggfenans bakre del och analfenan är lika stora och sitter mitt emot varandra, framför det smala stjärtskaftet. Kroppen är som högst just vid dessa fenor, och blir smalare också framom dem. Munnen sitter i ändan på den långa nosen.
  • Färg: Ryggen är brungul. På sidorna finns ett otydligt mörkt mönster. Buken är ljus och silverglänsande.
  • Lek: Leker i maj-juni i blåstångszonen, där hanen bygger ett bo av vattenväxter med en diameter på 5-8 cm. Hanen vaktar äggen och förser dem med syre, och stannar hos ungarna då de kläcks, ända tills de använt all näring i gulsäcken och ger sig iväg från boet. Efter leken dör tångspiggen troligtvis.
  • Plankton och fiskyngel
  • Utbredning och livsmiljö: Tångspiggen är en havsfisk och den klarar sig inte i sötvatten, i motsats till våra andra spiggar. Den kräver en salthalt på åtminstone 5 promille och hos oss finns den därför bara längs kusten mellan Kotka och Kaskö, med störst utbredning i den sydvästra skärgården och vattnen kring Åland. Tångspiggen tillbringar större delen av sitt korta, drygt ettåriga liv gömd bland blåstång eller bandtång. Man antar ändå att de tillbringar årets kallaste tid på större djup. Tångspiggen håller till ensam i skydd bland växtena, och suger i sig små djur som kommer för nära. Ibland gör den en snabb rusch efter något byte, på samma sätt som gäddan.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page