10 20 40 60 cm

mittakaava < 20 cm

         
© Copyright: Bilder:

Wilhelm von Wright: Pohjolan kalat

. All rights reserved.

Tejstefisk

Pholis gunnellus

  • Familj: Tejstefiskar – Pholidae
  • Något liknande arter: fyrtömmad skärlånga, spetsstjärtat långebarn, tånglake
  • Storlek: Längden vanligtvis15–20 cm.
  • Utseende: Tejstefisken är mycket lång, vilket ger den ett ålliknande utseende: Analöppningen sitter ungefär mitt på kroppen. Fiskens fenkantsförsedda bakre del är platt och även den främre delen är tillplattad på sidorna. Den långa ryggfenan börjar en bit bakom huvudet och är försedd med rätt mjuka fenstrålar. Analfenan är ungefär hälften så lång som ryggfenan. Den rundade stjärtfenan är klart friliggande. Bukfenorna är mycket små. Huvudet är rätt litet. Underkäken är längre än överkäken och munnen är tydligt uppåtriktad. Fjällen är små och svårupptäckta djupt under det slemlager som täcker skinnet.
  • Färg: På den bruna ryggen finns ofta gulaktiga fläckar som har olika form men som upprepas i regelbundna rader. Under ögat sitter en mörk vertikal rand. Det tydligaste kännetecknet i fråga om mönster är de 9-13 runda mörka prickar med ljusbrun kant som bildar regelbundna rader på ryggen, precis vid ryggfenans bas. De här prickarna saknas dock hos mindre exemplar.
  • Lek: Tejstefiskens lek i Östersjön är otillräckligt känd, men tydligen inträffar den under vintern. Hanen förbereder ett bo under en sten eller ett musselskal och honan fäster rommen i boets tak. Hanen vaktar sedan rommen och förser den med syre.
  • Föda: Bottendjur och fiskrom.
  • Utbredning och livsmiljö: Tejstefisken förekommer längs kusten från Sibbo till Kaskö och i vattnen kring Åland. Arten föredrar rätt grunt vatten, och lever på mindre än 10 meters djup. Den är en bottenfisk som dagtid håller till i håligheter mellan bottenstenarna eller bland sjögräset och på natten beger sig ut i jakt på föda.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page