10 20 40 60 cm

mittakaava > 60 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus)

. All rights reserved.

Torsk

Gadus morhua

  • Familj: Torskfiskar – Gadidae
  • Liknande arter: Inga i Finland
  • Storlek: 40–80 cm, 0,5–3 kg, som mest i regel 6–7 kg men kan väga upp till 20–30 kg.
  • Utseende: Torskens stora huvud och gap gör att det är svårt att förväxla den med våra andra havsfiskar. Den stora munnen är full av mycket små tänder. På underkäkens undre sida sitter en ensam skäggtöm. Ryggfenan har tre delar, och analfenan två. Fjällen är små och svåra att lägga märke till.
  • Färg: Den ljusa basfärgen täcks helt av en tät brun mosaikliknande samling prickar på fiskens rygg. Längs sidolinjen löper en ljus horisontell rand.
  • Lek: Leker från vårvintern ända till augusti i öppet vatten på 50-150 meters djup. Rommen flyter, men om vattnets salthalt är under 11 promille sjunker den till bottnen och största delen av den förstörs, så hos oss kan arten i regel inte föröka sig. De torskar som finns i våra vatten härstammar från Östersjöns sydligare delar.
  • Föda: Bottendjur, särskilt ishavsgråsuggor, samt fiskrom och fisk.
  • Utbredning och livsmiljö: Torskens utbredning på våra havsområden varierar mycket. När större mängder saltvatten tar sig förbi Danmarks sund och Östersjöns salthalt stiger, kan torskbeståndet bli tiotals gånger större och då vandrar flera fiskar upp till Bottenviken och Finska vikens östra delar. Då salthalten är lägre påträffas torsken bara i sydväst, om ens där.

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi
Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page