10 20 40 60 cm

mittakaava < 40 cm

         
© Copyright: Bilder:

Gösta Sundman: Suomen Kalat (Kansalliskirjasto, The National Library of Finland), Lauri Urho, Petri Savola (Uudenmaan ympäristökeskus), Jouko Lehmuskallio

. All rights reserved.

Vimma

Vimba vimba

  • Familj: Karpfiskar – Cyprinidae
  • Liknande arter: asp, färna, id, mört, sarv, sik, stäm
  • Storlek: 25–35 cm, sällan över 2 kg.
  • Utseende: Vimman har tidigare hänförts till braxensläktet, vilket är förståeligt med tanke på att den med sin långa analfena påminner om en braxen med låg kropp. Vimman kan också påminna om en asp, men det går att skilja arterna åt på basis av munnen. Vimman hästskoformiga mun sitter nedanför en kort, rund nos, medan aspen har stor mun med en överkäke som är kortare än underkäken. Vimmans nos för mest tankarna till siken, men vimman saknar förstås sikens fettfena. Fjällen är små för att sitta på en karpfisk. Det finns 57-63 fjäll längs sidolinjen.
  • Färg: Ryggen är blågrå och sidorna silverfärgade. Buk- och bröstfenornas bas är rödskiftande gul och ögat gult. Vid lektiden är vimman färggrannare. Ryggen blir nästan svart och sidorna får en gul ton. Hos hanarna blir basen på bukens fenor, området kring gällocken och ibland hela buken orangeskiftande.
  • Lek: Vandrar från havet till åarna för att leka i maj-juni. Vimman leker bland växtligheten i fritt, strömt vatten med sten- eller grusbotten. Honorna lägger sin rom på de revir som hanarna märkt ut och rengjort, i regel i tre omgångar.
  • Föda: Bottendjur och andra fiskars rom.
  • Utbredning och livsmiljö: Även om vimman är en insjöart påträffas den i Finland endast i havet och i åar som har sin mynning i havet. Den norra gränsen för utbredningen torde ligga i höjd med Vasa, även om äldre källor antyder att vimman påträffats i åar längre norrut. Vimman vandrar längs kusten på jakt efter föda i små stim nära bottnen. De här vandringarna kan tydigen vara mycket långa. Bestånden i Finland har blivit mindre all sedan förra århundradets början. Även om vimman inte vandrar lika långt upp i åarna för att leka som laxfiskarna har den lidit av uppdämningen.
Andra arter i samma familj

Follow us!

National fishing travel site of Finland: www.fishinginfinland.fi


Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page