Blomväxter

Identifiera arter

Identifiera blomväxter på basen av kännetecken! Färg, storlek, bladform...

Sök arter med sökord
Search tips
X
Search tips

-

Alla arter: bilder

Bläddra bland familjer
Adam och Eva Akleja Aklejruta Alaskadunört Alsikeklöver Amerikansk dunört Anis Axveronika Backdunört Backförgätmigej Backglim Backklöver Backlök Backnejlika Backsippa Backskärvfrö Backsmultron Backsmörblomma Backtimjan Backtrav Backvial Backvicker Baldersbrå Bankrassing Bergdunört Bergglim Bergjohannesört Bergklint Bergkorsört Bergkårel Bergmynta Bergssyra Bitterkrassing Bitterskråp Björkpyrola Björnbrodd Björnfloka Blekbalsamin Blodklöver Blodnäva Blodrot Blodtopp Blomsterlupin Blomvass Blåbär Blåeld Blågull Blåklint Blåmunkar Blåmålla Blåsippa Blåsuga Bockrot Bolmört Borsttistel Bredkaveldun Brinnande kärlek Brittsommaraster Brudbröd Brudsporre Brunklöver Brunskära Brunört Buskstjärnblomma Bäckbräsma Bäckveronika Daggkåpor Daggört Dansk skörbjuggsört Drakblomma Duvvicker Dvärgarun Dvärgdunört Dvärgfingerört Dvärghäxört Dvärgmåra Dvärgnäckros Dvärgranunkel Dvärgtranbär Dvärgvårlök Dyblad Dyveronika Ekorrbär Etternässla Fackelblomster Femfingerört Fingerborgsblomma Finnmyrten Finsk näckros Fiskmålla Fjällarv Fjällbinka Fjällbräcka Fjällfibblor Fjällförgätmigej Fjällgentiana Fjällglim Fjällgröna Fjällkattfot Fjällkvanne Fjällnejlika Fjällruta Fjällsippa Fjällskära Fjällsyra Fjälltrav Fjälltätört Fjällvedel Fjällveronika Fjällviol Flenört Flikplister Flockfibblor Flädervänderot Fodervallört Fodervicker Frossört Fyrkantig johannesört Fåblommig förgätmigej Fårtunga Fältarv Fältkrassing Fältmalört Fältsippa Fältveronika Fänrikshjärta Färgkulla Färgmåra Färgreseda Gaissakattfot Gatkamomill Gatkrassing Gemsrot Getpors Getrams Getruta Getväppling Glansnäva Glansruta Glansveronika Groblad Grusbräcka Grusnejlika Grustrav Grusviva Gråbinka Gråbo Grådraba Gråfibblor Gråmalva Gräslök Grässtjärnblomma Grönknavel Grönkulla Grönskära Grönvit nattviol Guckusko Gul fetknopp Gul fingerborgsblomma Gul näckros Gulkämpar Gullbräcka Gullklöver Gullpudra Gullris Gullucern Gullviva Gulmåra Gulplister Gulsippa Gulsporre Gurkört Gyckelblomma Gyllenfetblad Gårdssyra Gåsört Gökblomster Gökärt Hagfibblor Hammarbytaklök Hamnsenap Hampdån Hampflockel Harfibbla Harklöver Harmynta Harsyra Hasselört Havssälting Hesperis Hjortron Hjärtbergenia Hjärtstilla Humle Humleblomster Humlelucern Humlesuga Hundfloka Hundrova Hundtunga Hundviol Häckvicker Hässleklocka Hästhov Hästskräppa Hästsvans Hönsarv Hönsbär Höskallra Höstfibbla Höstgullris Igelknopp Johannesnycklar Jordreva Jordrök Judekörs Jungfru Marie nycklar Jungfrulin Jättebalsamin Jätteloka Jättevallmo Kalmus Kalvleka Kamomill Kanadabinka Kanadensiskt gullris Kantig fetknopp Kantljung Kattfot Kattmynta Kaukasisk jättefloka Kaukasiskt fetblad Kirskål Klibbglim Klibbkorsört Klippveronika Klockljung Klofibbla Klotpyrola Klätt Klöveroxalis Knutnarv Knytling Knärot Knölklocka Knölsmörblomma Knölsyska Knölvial Korallrot Kornvallmo Korskovall Korsört Kransmynta Krissla Krollilja Krussyra Krustistel Krypljung Krypnarv Kråkbär Kråkklöver Kråkvicker Kummin Kung Karls spira Kungsljus Kungsmynta Kungsängslilja Kustarun Kustbaldersbrå Kustruta Kålmolke Källarv Käringkål Käringtand Kärrdunört Kärrknipprot Kärrnäva Kärrsilja Kärrspira Kärrstjärnblomma Kärrsälting Kärrtistel Kärrtörel Kärrvial Kärrviol Körvel Lappblågull Lappkattfot Lappljung Lappnycklar Lappspira Lappvedel Lapsk alpros Libbsticka Liljekonvalj Lingon Linnea Liten blåklocka Liten kardborre Ljung Lomme Luden johannesört Lundkardborre Lundkovall Lundsmörblomma Lundstjärnblomma Lundviva Lungrot Lungört Läkevänderot Löktrav Majsmörblomma Majveronika Majviva Malört Mandelblomster Maskrosor Mattram Mellanplister Missne Mjuknäva Mjukplister Mjölke Mjölon Morot Mosippa Mossljung Mossviol Murgrönsveronika Myskmadra Myskmalva Mörkt kungsljus Nagelört Nattglim Nattljus Nattskatta Nattviol Nejlikrot Nickskära Nicktistel Nipsippa Nordisk stormhatt Norsk fingerört Norsknoppa Notblomster Nysrot Nysört Nässelklocka Nässelsnärja Nässla Nästrot Odon Odört Opiumvallmo Ormrot Ormöga Oxtunga Paddfot Palsternacka Parksallat Parksmultron Penningblad Penninggräs Pepparrot Pestrot Piggfrö Piggtistel Pilblad Pilosella Cauligera Pilört Pipdån Praktlysing Praktnejlika Prästkrage Pukvete Purpurknipprot Purpurvinda Pärleternell Pärlhyacint Ramslök Raps och Kålrot Renfana Revfingerört Revormstörel Revranunkel Riddarsporre Ringblomma Ripbär Rockentrav Rosenbinka Rosendunört Rosenkronill Rosenrot Rosettjungfrulin Rosling Rotkörvel Ryl Rysk blåstjärna Rysk martorn Ryssgubbe Ryssnäva Ryssvedel Rågvallmo Råttsvans Röd lejonsvans Röd trolldruva Rödblära Rödklint Rödklöver Rödkämpar Rödmalva Rödmire Rödmålla Rödnarv Rödplister Rödtoppa Rölleka Saltarv Saltnarv Sandnarv Sandnejlika Sandtrav Sandviol Sandvita Sankt Pers nycklar Sibirisk nunneört Sibirisk vallmo Sjöranunkel Skaftmålla Skatnäva Skelört Skogsbingel Skogsfibblor Skogsförgätmigej Skogsklocka Skogsklöver Skogsknipprot Skogskovall Skogslök Skogsnarv Skogsnoppa Skogsnäva Skogspipa Skogssallat Skogsstjärna Skogstjärnblomma Skogsvicker Skogsviol Skuggnäva Slåtterblomma Slåtterfibbla Smalkaveldun Sminkrot Smultron Smultronklöver Småborre Smånunneört Småsnärjmåra Småsporre Småtörel Smörbollar Snårvinda Snärjmåra Snöarv Sodaört Solvända Solöga Sommarfibbla Sommargyllen Sparris Sparvnäva Sparvvicker Spenört Spikklubba Spjutmålla Spjutskråp Springkorn Sprängört Sprödarv Spåtistel Stallört Stenbär Stenmåra Stennarv Stickelfrö Stillfrö Stinknäva Stinksyska Stjärnbräcka Stjärnflocka Stockros Stor blåklocka Stor bockrot Stor drakblomma Stor fetknopp Stor kardborre Stor nunneört Stor ormrot Stor riddarsporre Stor solros Stormåra Storrams Stortimjan Strandaster Strandglim Strandgyllen Strandklo Strandkrasse Strandkrypa Strandkvanne Strandkål Strandloka Strandlysing Strandranunkel Strandrödtoppa Strandsenap Strandveronika Strandvial Strimsporre Strålöga Strävklint Styvmorsviol Stånds Sumpförgätmigej Sumpklocka Sumpkrasse Sumpmåra Sumpnoppa Svalting Svalört Svarthö Svartklint Svartkämpar Svartsenap Svinmolke Svinmålla Svinrot Svärdslilja Svärdsyssla Såpnejlika Såpört Sårläka Säfferot Sötväppling Tallört Tandrot Teveronika Tiggarranunkel Tjärblomster Toppdån Toppfrossört Toppklocka Topplösa Torta Trampgräs Tranbär Trift Trillingsippa Trollbär Trolldruva Trådklöver Trädgårdsveronika Tulkört Tusensköna Tuvbräcka Tvåblad Tysk fingerört Tyskiris Tätört Ullig kardborre Ulltistel Ullört Uppländsk vallört Vallört Vargtörel Vattenaloe Vattenbläddra Vattenfräne Vattenklöver Vattenmynta Vattenmåra Vattenmärke Vattenpeppar Vattenpilört Vattenranunkel Vejde Vildlin Vildpersilja Vippärt Vit dunört Vit fetknopp Vit näckros Vit sötväppling Vitblära Vitklöver Vitknavel Vitmåra Vitplister Vitpyrola Vitrapunkel Vitsenap Vitsippa Vitstjälksranunkel Vårfingerört Vårflenört Vårförgätmigej Vårklynne Vårlök Vårspärgel Vårtörel Vårveronika Vårärt Våtarv Väddklint Vägmålla Vägsenap Vägtistel Vätteros Åkerbinda Åkerbär Åkerförgätmigej Åkerkulla Åkerkål Åkerkårel Åkermolke Åkermynta Åkerrättika Åkersenap Åkerspärgel Åkertistel Åkerveronika Åkervinda Åkerviol Åkervädd Ålandsrot Ädelmynta Äkta förgätmigej Äkta johannesört Äkta stormhatt Älggräs Ältranunkel Ängsbräsma Ängsglim Ängshaverrot Ängsklint Ängsklocka Ängskovall Ängsnycklar Ängsnäva Ängsruta Ängssalvia Ängsskallra Ängssyra Ängsvial Ängsvädd Ärenpris Ögonpyrola ÖgontröstIdentifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page