© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Åkermynta

Mentha arvensis

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig ört. Rotstock krypande med många utlöpare.
  • Höjd: 10–30 cm. Stjälk upprätt–uppstigande, oförgrenad–förgrenad, fyrkantig, vanligen rödaktig.
  • Blomma: Blommorna två- eller enkönade honblommor. Krona radiärsymmetrisk, något zygomorf. Krona hos tvåkönade blommor violett, 4-flikig, något 2-läppig, tydligt längre än fodret, hårig. Övre fliken bredare än de övriga och med urnupen spets. Övriga flikar har rund spets. Foder 5-flikigt, 2 mm lång, glest hårigt och med oljeglandler. Flikarna lika breda som långa. Krona hos enkönade honliga blommor endast obetydligt längre än fodret. 4 ståndare. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. Fruktämne 4-rummigt. 1 stift och 2-flikigt märke. Blommor i täta kransar i bladväcken.
  • Bladen: Motsatta, skaftade, håriga. Bladskiva äggrund–oval med trubbig eller utdragen spets. Kanten grunt tandad.
  • Frukten: Gulbrun, fyrdelad klyvfrukt.
  • Växtplats: Stränder, strandängar, bäckkanter, åkrar, trädgårdar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Åkermyntan är en flerårig och mångformig växt. Mentha-släktets arter korsar sig lätt. I Finland stöter man på hybrider mellan åkermynta och andra myntor, t.ex. ädelmynta (M. x gentilis) med olika varieteter, karelsk mynta (M. x dalmatica) och kransmynta (M. x verticillata). Dessa hybrider är ofta mycket svåra att känna igen på yttre kännetecken. De saknar vanligen ståndare. Det finns i Finland även en stam (ras) av åkermynta som är förvildad från odlingar och denna har enbart honliga blommor som saknar ståndare samt breda blad.
Åkermyntans blad används som krydda men skillnaderna i smak mellan olika raser är stor.

Vattenmyntan (M. aquatica) är den andra ursprungliga mynta-arten i Finland. Den kan skiljas från sina släktingar, ja även från hybrider som den ingår i, på sin halvklotformiga blomställning.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page