© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Åkerspärgel

Spergula arvensis

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–40 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, diameter ca. 1 cm. Krona vit , 5-bladig och lika lång som fodret. Foder 5-flikigt, glandelhårigt och hinnkantat. Vanligen 10, ibland bara 5 ståndare. Pistillen sambladig med 5 stift.
  • Bladen: Oskaftade. Bladskiva smal, trådlik – linjär och glandelhårig. De nedersta bladen lika lång som ledstycket. Stipler hinnaktiga. Bladen motsatta med ser ut att vara i krans.
  • Frukten: Rund, 4–7 mm lång, gulaktig kapsel som öppnas med 5 tänder.
  • Växtplats: Odlingsmarker, trädgårdar, gårdar, sandmarker, vägrenar, ruderatmarker och stränder.
  • Blomningstid: Juni–september.

Åkerspergelns släkte (Spergula spp.) skiljs från andra närstående släkten på att stödbladen är hinnartade. Bladen förefaller vara kransställda, men i själva verket är de parvis motsatta och det utgår korta förgreningar från alla bladveck. Åkerspergeln varierar i sitt utseende en hel del, precis som många andra ogräsarter. Speciellt frönas egenskaper och stjälkens dimensioner och förgreningar varierar mellan individerna. Åkerspergeln övervintrar som frö och är alltså ettårig. Arten föredrar sura torv- och sandmarker.

Det finns belägg från vår tideräknings början att man utnyttjat åkerspergelns frön till människoföda. Ända fram till de senaste åren har man odlat åkerspergeln som kreatursfoder i norra Tyskland och Danmark.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page