© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Åkertistel

Cirsium arvense

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört med jordstam.
  • Höjd: 40–120 cm. Stjälk upprätt, förgrenad, ej taggig, ej vingad, ullhårig.
  • Blomma: Halvklotformad, 1,5–2,5 cm bred korgblomställning bestående av talrika diskblommor vid vars bas ett fransigt fjäll. Korgen omges av holkfjäll. Krona ljust purpurröd, sambladig, rörformig, 5-flikig, 13–18 mm lång. Foder ombildat till fjäderpensel. 5 ståndare. Ståndarknappar sammanväxta till ett rör runt stiftet. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig med 1 stift och 2 märken. Korgar ensamma eller i glesa kvastar.
  • Bladen: Strödda. Kala eller varierat håriga, vanligen oskaftade, smalt elliptiska med avsmalnande bas, taggiga, tjocka och något stjälkomfattande. Bladkanten parflikig eller ibland helbräddad.
  • Frukten: Gulbrun, slät, tillplattad, 3–4 mm lång nöt i vars spets en 2–3 cm lång fjäderpensel.
  • Växtplats: Sandiga havsstränder, åkrar, renar, ruderatmarker.
  • Blomningstid: Juli–september(–oktober).

Holkfjällen som omger åkertistelns korgblomställning är i flera rader. Fjällen är upprätta, något spindelvävshåriga, ofta rödaktiga och med kort uddtagg. Den fleråriga åkertisteln förökar sig vegetativt så effektivt att den är ett svårt ogräs. Det ovanjordiska skottet dör nog under vintern, men 10–50 cm ner i marken överlever roten. Ju flera delar roten delas i under plöjningen desto flere individer kan förväntas dyka upp. Dessutom förökar åkertisteln sig effektivt med frö.

_Carduus_-tistlarna påminner mycket om _Cirsium_-tistlarna. Man kan skilja dem på pappusen dvs. nötens pensel som hos _Cirsium_-arterna är en fjäderpensel medan den hos _Carduus_-arterna består av enkla hår. Åkertisteln stjälk saknar vingkanter och taggar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page