© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio, Per-Olof Wickman. All rights reserved.

Åkervädd

Knautia arvensis

  • Familj: Kaprifolväxter – Caprifoliaceae
    (tidigare Väddväxter – Dipsacaceae)
  • Höjd: 30–80 cm.
  • Blomma: Zygomorf. 4 violetta sammanväxta kronblad bildar trattlik krona. Foder litet, mångflikigt. Ytterfoder. 4 eller 2 fria ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen en korg som skyddas av en av holkfjäll bildad holk.
  • Bladen: Kortskaftade eller oskaftade. Smalt elliptiska-ovala. Lågblad helbräddade eller tandade. Mellanblad vanligen parflikiga, flikar smala och uddbladet stort. Bladen vanligen motsatta.
  • Frukten: Nöt.
  • Växtplats: Ängssluttningar, torra betesängar, torrängar i byar, åker- och vägrenar, gamla svedjemarker.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Åkervädden är en flerårig art med ganska sträv stjälk som är upptill förgrenad. Den påminner om ängsvädd (Succisa pratensis), men dess blad är vanligen parflikiga och de yttre blommorna i blomkorgen är vanligen större och zygomorfa.

Man hittar åkervädden på lätta sandjordar och man hittar den inte på lerjord som ängsvädden. Åkervädden är en sedan gammalt införd art, en arkeofyt. Den torde ha kommit till Finland med svedjebruket och sedan spritt sig till lämpliga områden i närheten. Den har utnyttjats inom folkmedicinen till att behandla bl.a. skabb och bölder.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page