© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Åkervinda

Convolvulus arvensis

  • Familj: Vindeväxter – Convolvulaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–80 cm lång vek, slingrande stam.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, brett trattlik, ca 20 mm lång. Krona vit eller ljusrosa, kanten grunt 5-flikig, något veckad. Foder 5-taligt med hinnkantade, glest håriga, välvda, i spetsen runda (med liten torn) blad. Sambladig 2-talig pistill. Pistillens stift sammanväxta. Två märken. Fem ståndare sammanväxta vid kronans bas.
  • Bladen: Skaftade, glest håriga. Bladskiva helbräddad, avlång-linjär med spjutlik bas. Basflikarna utåtböjda och spetsiga. Bladen strödda.
  • Frukten: Kapsel.
  • Växtplats: Gårdar, trädgårdar, ruderatmarker, vägkanter, hamnar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Åkervindan är en flerårig, örtstammad slingerväxt. I t.ex. Mellaneuropa kan den vara ett mycket besvärligt ogräs. Dess rotsystem tränger ned till 2–3 meters djup. Rensning, plöjning och harvning biter inte på denna växt för ur de avbrutna rotbitarnas knoppar utvecklas nya revande skott. Herbicider dvs. ogräsgifter klarar inte heller av att skada de djupgående rötterna.

I Finland, där arten är på sin utbredningsgräns mot norr, har arten inte blivit ett ogräs. Den har ofta anlänt till sina växtplatser med foder eller säd från Ryssland. I hamnarna växer bestånd som har sitt ursprung i ballastmassornas fröbank. Snårvindan (Convolvulus sepium) är i Finland en allmännare art ur vindeväxternas familj. Dess blommor är ganska stora (3–5 cm långa). Snårvindan har ofta hjärtlika bladskivor med kantiga basalflikar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page